Εικόνα Αγοράς Νέα Επενδυτή

Εικόνα Αγοράς

Δείκτης
Τιμή
%Διαφορά
Διαφορά
Σ. Όγκος
Σ. Αξία
ΕΥΡΩΒ
1,600
-0.5284%
-0.0085
1.844.025
2.955.158,88
ΠΕΙΡ
3,074
-1.6635%
-0.052
1.626.313
5.013.128,77
ΑΛΦΑ
1,491
0.404%
0.006
1.611.660
2.405.118,31
ΕΛΠΕ
7,170
-1.3755%
-0.1
1.531.857
11.048.660,71
ΕΤΕ
5,970
0.2351%
0.014
1.526.724
9.138.947,29
ΙΝΛΟΤ
1,032
-2.0873%
-0.022
826.991
866.793,18
ΔΕΗ
10,710
-0.8333%
-0.09
180.619
1.935.509,76
ΟΡΙΛΙΝΑ
0,960
1.0421%
0.0099
262.240
250.566,65
ΦΡΙΓΟ
0,075
1.3514%
0.001
365.646
27.423,45
ΛΑΒΙ
0,768
3.504%
0.026
358.564
275.073,06
ΑΒΑΞ
1,602
4.026%
0.062
343.013
547.232,46
ΟΠΑΠ
14,600
-1.7497%
-0.26
288.060
4.237.555,93
Δείκτης
Τιμή
ΕΥΡΩΒ
1,600
%Διαφορά
-0.5284%
Διαφορά
-0.0085
Σ. Όγκος
1.844.025
Σ. Αξία
2.955.158,88
ΠΕΙΡ
3,074
%Διαφορά
-1.6635%
Διαφορά
-0.052
Σ. Όγκος
1.626.313
Σ. Αξία
5.013.128,77
ΑΛΦΑ
1,491
%Διαφορά
0.404%
Διαφορά
0.006
Σ. Όγκος
1.611.660
Σ. Αξία
2.405.118,31
ΕΛΠΕ
7,170
%Διαφορά
-1.3755%
Διαφορά
-0.1
Σ. Όγκος
1.531.857
Σ. Αξία
11.048.660,71
ΕΤΕ
5,970
%Διαφορά
0.2351%
Διαφορά
0.014
Σ. Όγκος
1.526.724
Σ. Αξία
9.138.947,29
ΙΝΛΟΤ
1,032
%Διαφορά
-2.0873%
Διαφορά
-0.022
Σ. Όγκος
826.991
Σ. Αξία
866.793,18
ΔΕΗ
10,710
%Διαφορά
-0.8333%
Διαφορά
-0.09
Σ. Όγκος
180.619
Σ. Αξία
1.935.509,76
ΟΡΙΛΙΝΑ
0,960
%Διαφορά
1.0421%
Διαφορά
0.0099
Σ. Όγκος
262.240
Σ. Αξία
250.566,65
ΦΡΙΓΟ
0,075
%Διαφορά
1.3514%
Διαφορά
0.001
Σ. Όγκος
365.646
Σ. Αξία
27.423,45
ΛΑΒΙ
0,768
%Διαφορά
3.504%
Διαφορά
0.026
Σ. Όγκος
358.564
Σ. Αξία
275.073,06
ΑΒΑΞ
1,602
%Διαφορά
4.026%
Διαφορά
0.062
Σ. Όγκος
343.013
Σ. Αξία
547.232,46
ΟΠΑΠ
14,600
%Διαφορά
-1.7497%
Διαφορά
-0.26
Σ. Όγκος
288.060
Σ. Αξία
4.237.555,93