Εικόνα Αγοράς Νέα Επενδυτή

Εικόνα Αγοράς

Δείκτης
Τιμή
%Διαφορά
Διαφορά
Σ. Όγκος
Σ. Αξία
ΑΛΦΑ
1,204
0.2917%
0.0035
4.649.144
5.561.766,14
ΠΕΙΡ
1,875
3.022%
0.055
3.375.774
6.210.119,36
ΕΥΡΩΒ
1,200
0.7137%
0.0085
2.886.940
3.432.808,64
ΜΙΓ
0,047
-4.7035%
-0.0023
2.787.504
132.218,00
ΑΔΜΗΕ
1,988
1.9487%
0.038
1.370.332
2.721.982,74
ΕΤΕ
4,311
-0.0927%
-0.004
669.830
2.882.809,28
ΑΤΤ
0,145
-3.7135%
-0.0056
850.087
123.030,21
ΟΤΕ
14,910
-0.6%
-0.09
591.733
8.890.801,79
ΔΕΗ
7,355
1.1692%
0.085
519.655
3.802.083,74
ΟΠΑΠ
13,900
2.2059%
0.3
417.481
5.741.198,04
ΕΛΛΑΚΤΩΡ
2,080
-4.8055%
-0.105
406.414
865.664,08
ΜΥΤΙΛ
24,480
2.8571%
0.68
351.286
8.537.410,26
Δείκτης
Τιμή
ΑΛΦΑ
1,204
%Διαφορά
0.2917%
Διαφορά
0.0035
Σ. Όγκος
4.649.144
Σ. Αξία
5.561.766,14
ΠΕΙΡ
1,875
%Διαφορά
3.022%
Διαφορά
0.055
Σ. Όγκος
3.375.774
Σ. Αξία
6.210.119,36
ΕΥΡΩΒ
1,200
%Διαφορά
0.7137%
Διαφορά
0.0085
Σ. Όγκος
2.886.940
Σ. Αξία
3.432.808,64
ΜΙΓ
0,047
%Διαφορά
-4.7035%
Διαφορά
-0.0023
Σ. Όγκος
2.787.504
Σ. Αξία
132.218,00
ΑΔΜΗΕ
1,988
%Διαφορά
1.9487%
Διαφορά
0.038
Σ. Όγκος
1.370.332
Σ. Αξία
2.721.982,74
ΕΤΕ
4,311
%Διαφορά
-0.0927%
Διαφορά
-0.004
Σ. Όγκος
669.830
Σ. Αξία
2.882.809,28
ΑΤΤ
0,145
%Διαφορά
-3.7135%
Διαφορά
-0.0056
Σ. Όγκος
850.087
Σ. Αξία
123.030,21
ΟΤΕ
14,910
%Διαφορά
-0.6%
Διαφορά
-0.09
Σ. Όγκος
591.733
Σ. Αξία
8.890.801,79
ΔΕΗ
7,355
%Διαφορά
1.1692%
Διαφορά
0.085
Σ. Όγκος
519.655
Σ. Αξία
3.802.083,74
ΟΠΑΠ
13,900
%Διαφορά
2.2059%
Διαφορά
0.3
Σ. Όγκος
417.481
Σ. Αξία
5.741.198,04
ΕΛΛΑΚΤΩΡ
2,080
%Διαφορά
-4.8055%
Διαφορά
-0.105
Σ. Όγκος
406.414
Σ. Αξία
865.664,08
ΜΥΤΙΛ
24,480
%Διαφορά
2.8571%
Διαφορά
0.68
Σ. Όγκος
351.286
Σ. Αξία
8.537.410,26