Εικόνα Αγοράς Νέα Επενδυτή

Εικόνα Αγοράς

Δείκτης
Τιμή
%Διαφορά
Διαφορά
Σ. Όγκος
Σ. Αξία
ΑΛΦΑ
0,850
-3.431%
-0.0302
7.058.813
6.082.504,11
ΕΥΡΩΒ
0,875
-3.337%
-0.0302
4.959.001
4.322.915,11
ΠΕΙΡ
1,090
-5.1762%
-0.0595
2.436.447
2.662.272,21
ΕΤΕ
3,024
-4.0305%
-0.127
1.202.362
3.683.786,81
ΜΙΓ
0,030
-1.3333%
-0.0004
892.412
26.498,86
ΟΠΑΠ
12,390
-3.2787%
-0.42
629.603
7.923.338,67
ΔΕΗ
5,150
-0.4831%
-0.025
653.757
3.344.498,12
ΟΤΕ
14,700
-3.4166%
-0.52
568.935
8.500.291,94
ΑΝΕΚ
0,094
-3.5897%
-0.0035
365.181
34.828,61
ΦΡΙΓΟ
0,089
-4.3011%
-0.004
333.060
29.884,36
CENER
2,735
-2.3214%
-0.065
161.665
441.282,51
ΒΙΟ
3,350
-1.4706%
-0.05
246.961
836.573,07
Δείκτης
Τιμή
ΑΛΦΑ
0,850
%Διαφορά
-3.431%
Διαφορά
-0.0302
Σ. Όγκος
7.058.813
Σ. Αξία
6.082.504,11
ΕΥΡΩΒ
0,875
%Διαφορά
-3.337%
Διαφορά
-0.0302
Σ. Όγκος
4.959.001
Σ. Αξία
4.322.915,11
ΠΕΙΡ
1,090
%Διαφορά
-5.1762%
Διαφορά
-0.0595
Σ. Όγκος
2.436.447
Σ. Αξία
2.662.272,21
ΕΤΕ
3,024
%Διαφορά
-4.0305%
Διαφορά
-0.127
Σ. Όγκος
1.202.362
Σ. Αξία
3.683.786,81
ΜΙΓ
0,030
%Διαφορά
-1.3333%
Διαφορά
-0.0004
Σ. Όγκος
892.412
Σ. Αξία
26.498,86
ΟΠΑΠ
12,390
%Διαφορά
-3.2787%
Διαφορά
-0.42
Σ. Όγκος
629.603
Σ. Αξία
7.923.338,67
ΔΕΗ
5,150
%Διαφορά
-0.4831%
Διαφορά
-0.025
Σ. Όγκος
653.757
Σ. Αξία
3.344.498,12
ΟΤΕ
14,700
%Διαφορά
-3.4166%
Διαφορά
-0.52
Σ. Όγκος
568.935
Σ. Αξία
8.500.291,94
ΑΝΕΚ
0,094
%Διαφορά
-3.5897%
Διαφορά
-0.0035
Σ. Όγκος
365.181
Σ. Αξία
34.828,61
ΦΡΙΓΟ
0,089
%Διαφορά
-4.3011%
Διαφορά
-0.004
Σ. Όγκος
333.060
Σ. Αξία
29.884,36
CENER
2,735
%Διαφορά
-2.3214%
Διαφορά
-0.065
Σ. Όγκος
161.665
Σ. Αξία
441.282,51
ΒΙΟ
3,350
%Διαφορά
-1.4706%
Διαφορά
-0.05
Σ. Όγκος
246.961
Σ. Αξία
836.573,07