Εικόνα Αγοράς Νέα Επενδυτή

Εικόνα Αγοράς

Δείκτης
Τιμή
%Διαφορά
Διαφορά
Σ. Όγκος
Σ. Αξία
ΑΛΦΑ
1,414
3.0237%
0.0415
5.137.547
7.168.324,05
ΕΥΡΩΒ
1,454
-0.411%
-0.006
5.724.403
8.398.607,74
ΠΕΙΡ
2,780
0.2886%
0.008
1.690.671
4.733.647,44
ΕΤΕ
5,800
1.5051%
0.086
1.231.976
7.131.446,53
ΟΤΕ
14,650
1.244%
0.18
686.698
10.046.276,07
ΟΠΑΠ
16,000
1.5873%
0.25
563.888
9.026.633,21
ΦΡΙΓΟ
0,057
4.5872%
0.0025
613.928
34.858,47
ΔΕΗ
9,875
1.5947%
0.155
367.785
3.600.257,87
ΑΔΜΗΕ
1,932
0.5203%
0.01
307.539
592.473,28
ΕΣΥΜΒ
0,710
6.9277%
0.046
301.551
204.884,17
ΛΑΜΔΑ
6,210
-2.2047%
-0.14
201.168
1.270.779,25
ΕΧΑΕ
4,840
-1.4257%
-0.07
162.189
797.063,85
Δείκτης
Τιμή
ΑΛΦΑ
1,414
%Διαφορά
3.0237%
Διαφορά
0.0415
Σ. Όγκος
5.137.547
Σ. Αξία
7.168.324,05
ΕΥΡΩΒ
1,454
%Διαφορά
-0.411%
Διαφορά
-0.006
Σ. Όγκος
5.724.403
Σ. Αξία
8.398.607,74
ΠΕΙΡ
2,780
%Διαφορά
0.2886%
Διαφορά
0.008
Σ. Όγκος
1.690.671
Σ. Αξία
4.733.647,44
ΕΤΕ
5,800
%Διαφορά
1.5051%
Διαφορά
0.086
Σ. Όγκος
1.231.976
Σ. Αξία
7.131.446,53
ΟΤΕ
14,650
%Διαφορά
1.244%
Διαφορά
0.18
Σ. Όγκος
686.698
Σ. Αξία
10.046.276,07
ΟΠΑΠ
16,000
%Διαφορά
1.5873%
Διαφορά
0.25
Σ. Όγκος
563.888
Σ. Αξία
9.026.633,21
ΦΡΙΓΟ
0,057
%Διαφορά
4.5872%
Διαφορά
0.0025
Σ. Όγκος
613.928
Σ. Αξία
34.858,47
ΔΕΗ
9,875
%Διαφορά
1.5947%
Διαφορά
0.155
Σ. Όγκος
367.785
Σ. Αξία
3.600.257,87
ΑΔΜΗΕ
1,932
%Διαφορά
0.5203%
Διαφορά
0.01
Σ. Όγκος
307.539
Σ. Αξία
592.473,28
ΕΣΥΜΒ
0,710
%Διαφορά
6.9277%
Διαφορά
0.046
Σ. Όγκος
301.551
Σ. Αξία
204.884,17
ΛΑΜΔΑ
6,210
%Διαφορά
-2.2047%
Διαφορά
-0.14
Σ. Όγκος
201.168
Σ. Αξία
1.270.779,25
ΕΧΑΕ
4,840
%Διαφορά
-1.4257%
Διαφορά
-0.07
Σ. Όγκος
162.189
Σ. Αξία
797.063,85