Εικόνα Αγοράς Νέα Επενδυτή

Εικόνα Αγοράς

Δείκτης
Τιμή
%Διαφορά
Διαφορά
Σ. Όγκος
Σ. Αξία
ΟΤΕ
14,700
-3,42%
-0,52
568.935
8.500.291,94
ΟΠΑΠ
12,390
-3,28%
-0,42
629.603
7.923.338,67
ΑΛΦΑ
0,850
-3,43%
-0,03
7.058.813
6.082.504,11
ΕΥΡΩΒ
0,875
-3,34%
-0,03
4.959.001
4.322.915,11
ΕΤΕ
3,024
-4,03%
-0,13
1.202.362
3.683.786,81
ΤΕΝΕΡΓ
15,850
-3,06%
-0,50
228.948
3.628.391,10
ΜΥΤΙΛ
13,700
-2,70%
-0,38
240.895
3.344.813,87
ΔΕΗ
5,150
-0,48%
-0,03
653.757
3.344.498,12
ΠΕΙΡ
1,090
-5,18%
-0,06
2.436.447
2.662.272,21
ΜΠΕΛΑ
13,600
-3,06%
-0,43
172.111
2.355.502,93
ΓΕΚΤΕΡΝΑ
8,770
-1,24%
-0,11
168.180
1.453.714,02
ΜΟΗ
15,920
-0,50%
-0,08
90.958
1.429.093,42
Δείκτης
Τιμή
ΟΤΕ
14,700
%Διαφορά
-3,42%
Διαφορά
-0,52
Σ. Όγκος
568.935
Σ. Αξία
8.500.291,94
ΟΠΑΠ
12,390
%Διαφορά
-3,28%
Διαφορά
-0,42
Σ. Όγκος
629.603
Σ. Αξία
7.923.338,67
ΑΛΦΑ
0,850
%Διαφορά
-3,43%
Διαφορά
-0,03
Σ. Όγκος
7.058.813
Σ. Αξία
6.082.504,11
ΕΥΡΩΒ
0,875
%Διαφορά
-3,34%
Διαφορά
-0,03
Σ. Όγκος
4.959.001
Σ. Αξία
4.322.915,11
ΕΤΕ
3,024
%Διαφορά
-4,03%
Διαφορά
-0,13
Σ. Όγκος
1.202.362
Σ. Αξία
3.683.786,81
ΤΕΝΕΡΓ
15,850
%Διαφορά
-3,06%
Διαφορά
-0,50
Σ. Όγκος
228.948
Σ. Αξία
3.628.391,10
ΜΥΤΙΛ
13,700
%Διαφορά
-2,70%
Διαφορά
-0,38
Σ. Όγκος
240.895
Σ. Αξία
3.344.813,87
ΔΕΗ
5,150
%Διαφορά
-0,48%
Διαφορά
-0,03
Σ. Όγκος
653.757
Σ. Αξία
3.344.498,12
ΠΕΙΡ
1,090
%Διαφορά
-5,18%
Διαφορά
-0,06
Σ. Όγκος
2.436.447
Σ. Αξία
2.662.272,21
ΜΠΕΛΑ
13,600
%Διαφορά
-3,06%
Διαφορά
-0,43
Σ. Όγκος
172.111
Σ. Αξία
2.355.502,93
ΓΕΚΤΕΡΝΑ
8,770
%Διαφορά
-1,24%
Διαφορά
-0,11
Σ. Όγκος
168.180
Σ. Αξία
1.453.714,02
ΜΟΗ
15,920
%Διαφορά
-0,50%
Διαφορά
-0,08
Σ. Όγκος
90.958
Σ. Αξία
1.429.093,42