Εικόνα Αγοράς Νέα Επενδυτή

Εικόνα Αγοράς

Δείκτης
Τιμή
%Διαφορά
Διαφορά
Σ. Όγκος
Σ. Αξία
ΟΠΑΠ
15,920
1,92%
0,30
407.855
6.489.429,75
ΠΕΙΡ
2,842
2,38%
0,07
4.777.161
13.724.761,37
ΕΤΕ
5,590
1,45%
0,08
1.459.655
8.199.095,18
ΜΠΕΛΑ
26,340
-0,15%
-0,04
211.545
5.605.597,14
ΑΛΦΑ
1,325
0,72%
0,01
5.706.685
7.684.687,51
ΜΥΤΙΛ
35,680
-2,25%
-0,82
206.332
7.510.022,28
ΕΥΡΩΒ
1,535
0,99%
0,02
4.277.727
6.647.397,71
ΔΕΗ
9,490
1,50%
0,14
619.377
5.906.010,25
ΟΤΕ
13,580
-2,44%
-0,34
197.090
2.701.921,76
ΜΟΗ
24,080
0,17%
0,04
118.375
2.842.757,38
ΕΠΣΙΛ
8,200
-7,87%
-0,70
295.683
2.309.679,02
ΤΕΝΕΡΓ
15,080
-1,76%
-0,27
119.659
1.825.575,07
Δείκτης
Τιμή
ΟΠΑΠ
15,920
%Διαφορά
1,92%
Διαφορά
0,30
Σ. Όγκος
407.855
Σ. Αξία
6.489.429,75
ΠΕΙΡ
2,842
%Διαφορά
2,38%
Διαφορά
0,07
Σ. Όγκος
4.777.161
Σ. Αξία
13.724.761,37
ΕΤΕ
5,590
%Διαφορά
1,45%
Διαφορά
0,08
Σ. Όγκος
1.459.655
Σ. Αξία
8.199.095,18
ΜΠΕΛΑ
26,340
%Διαφορά
-0,15%
Διαφορά
-0,04
Σ. Όγκος
211.545
Σ. Αξία
5.605.597,14
ΑΛΦΑ
1,325
%Διαφορά
0,72%
Διαφορά
0,01
Σ. Όγκος
5.706.685
Σ. Αξία
7.684.687,51
ΜΥΤΙΛ
35,680
%Διαφορά
-2,25%
Διαφορά
-0,82
Σ. Όγκος
206.332
Σ. Αξία
7.510.022,28
ΕΥΡΩΒ
1,535
%Διαφορά
0,99%
Διαφορά
0,02
Σ. Όγκος
4.277.727
Σ. Αξία
6.647.397,71
ΔΕΗ
9,490
%Διαφορά
1,50%
Διαφορά
0,14
Σ. Όγκος
619.377
Σ. Αξία
5.906.010,25
ΟΤΕ
13,580
%Διαφορά
-2,44%
Διαφορά
-0,34
Σ. Όγκος
197.090
Σ. Αξία
2.701.921,76
ΜΟΗ
24,080
%Διαφορά
0,17%
Διαφορά
0,04
Σ. Όγκος
118.375
Σ. Αξία
2.842.757,38
ΕΠΣΙΛ
8,200
%Διαφορά
-7,87%
Διαφορά
-0,70
Σ. Όγκος
295.683
Σ. Αξία
2.309.679,02
ΤΕΝΕΡΓ
15,080
%Διαφορά
-1,76%
Διαφορά
-0,27
Σ. Όγκος
119.659
Σ. Αξία
1.825.575,07