Εικόνα Αγοράς Νέα Επενδυτή

Εικόνα Αγοράς

Δείκτης
Τιμή
%Διαφορά
Διαφορά
Σ. Όγκος
Σ. Αξία
ΟΤΕ
14,650
1,24%
0,18
686.698
10.046.276,07
ΟΠΑΠ
16,000
1,59%
0,25
563.888
9.026.633,21
ΑΛΦΑ
1,414
3,02%
0,04
5.137.547
7.168.324,05
ΕΥΡΩΒ
1,454
-0,41%
-0,01
5.724.403
8.398.607,74
ΕΤΕ
5,800
1,51%
0,09
1.231.976
7.131.446,53
ΠΕΙΡ
2,780
0,29%
0,01
1.690.671
4.733.647,44
ΜΟΗ
23,100
-1,11%
-0,26
157.448
3.638.900,32
ΜΠΕΛΑ
22,600
2,73%
0,60
190.113
4.263.030,80
ΜΥΤΙΛ
29,080
0,90%
0,26
142.962
4.140.475,56
ΔΕΗ
9,875
1,59%
0,16
367.785
3.600.257,87
ΤΕΝΕΡΓ
20,220
1,97%
0,39
127.657
2.559.042,65
ΛΑΜΔΑ
6,210
-2,20%
-0,14
201.168
1.270.779,25
Δείκτης
Τιμή
ΟΤΕ
14,650
%Διαφορά
1,24%
Διαφορά
0,18
Σ. Όγκος
686.698
Σ. Αξία
10.046.276,07
ΟΠΑΠ
16,000
%Διαφορά
1,59%
Διαφορά
0,25
Σ. Όγκος
563.888
Σ. Αξία
9.026.633,21
ΑΛΦΑ
1,414
%Διαφορά
3,02%
Διαφορά
0,04
Σ. Όγκος
5.137.547
Σ. Αξία
7.168.324,05
ΕΥΡΩΒ
1,454
%Διαφορά
-0,41%
Διαφορά
-0,01
Σ. Όγκος
5.724.403
Σ. Αξία
8.398.607,74
ΕΤΕ
5,800
%Διαφορά
1,51%
Διαφορά
0,09
Σ. Όγκος
1.231.976
Σ. Αξία
7.131.446,53
ΠΕΙΡ
2,780
%Διαφορά
0,29%
Διαφορά
0,01
Σ. Όγκος
1.690.671
Σ. Αξία
4.733.647,44
ΜΟΗ
23,100
%Διαφορά
-1,11%
Διαφορά
-0,26
Σ. Όγκος
157.448
Σ. Αξία
3.638.900,32
ΜΠΕΛΑ
22,600
%Διαφορά
2,73%
Διαφορά
0,60
Σ. Όγκος
190.113
Σ. Αξία
4.263.030,80
ΜΥΤΙΛ
29,080
%Διαφορά
0,90%
Διαφορά
0,26
Σ. Όγκος
142.962
Σ. Αξία
4.140.475,56
ΔΕΗ
9,875
%Διαφορά
1,59%
Διαφορά
0,16
Σ. Όγκος
367.785
Σ. Αξία
3.600.257,87
ΤΕΝΕΡΓ
20,220
%Διαφορά
1,97%
Διαφορά
0,39
Σ. Όγκος
127.657
Σ. Αξία
2.559.042,65
ΛΑΜΔΑ
6,210
%Διαφορά
-2,20%
Διαφορά
-0,14
Σ. Όγκος
201.168
Σ. Αξία
1.270.779,25