Εικόνα Αγοράς Νέα Επενδυτή

EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
Μέλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών

Θεματοφυλακή

Η εταιρία, ως μέλος της Εταιρίας Εκκαθάρισης Συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΕΤ.ΕΚ.), για τους πελάτες της:

 • παρέχει την υπηρεσία της εκκαθάρισης συναλλαγών
 • παρακολουθεί, για λογαριασμό τους, όλες τις εταιρικές πράξεις των μετοχών τους (αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, είσπραξη μερισμάτων, επιστροφές κεφαλαίου, παραλαβή δωρεάν μετοχών κ.α.)

Η Εurotrust αναλαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή και ορθή φύλαξη των τίτλων των πελατών της!

Συχνές Ερωτήσεις

ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΗ
 • Πώς θα μεταφέρω το χαρτοφυλάκιο μου από άλλη χρηματιστηριακή εταιρία στην Eurotrust Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.;

  Για την μεταφορά του χαρτοφυλακίου σας από άλλη χρηματιστηριακή εταιρία στην Eurotrust Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., θα πρέπει να ζητήσετε την μεταφορά των μετοχών σας από την άλλη χρηματιστηριακή εταιρία στην Eurotrust (κωδικός χειριστή 138).

  Απαραίτητη προϋπόθεση για την μεταφορά, είναι η ύπαρξη χρηματιστηριακού κωδικού στην Eurotrust Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. με τον ίδιο Λογαριασμό αξιών και Μερίδα Σ.Α.Τ. που διατηρείτε στην άλλη χρηματιστηριακή εταιρία.

 • Πώς εισπράττω τα μερίσματα από τις μετοχές που έχω στο χαρτοφυλάκιο μου;

  Κατόπιν τροποποίησης της χρηματιστηριακής νομοθεσίας (Απόφαση υπ΄ αριθμ. 24/367/22.12.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) απαραίτητη προϋπόθεση για την είσπραξη μερισμάτων αποτελεί η ύπαρξη έγγραφης εξουσιοδότησης από εσάς προς την Eurotrust Χρηματιστηριακή Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. ειδικά για το σκοπό αυτό.

 • Ποιες είναι οι υπηρεσίες Θεματοφυλακής που προσφέρει η Eurotrust Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. στους πελάτες της;

  1) Εκκαθάριση συναλλαγών κινητών αξιών

  2) Φύλαξη Τίτλων

  3) Συμμετοχή σε εταιρικές πράξεις όπως:

  – Αυξήσεις Μετοχικού Κεφαλαίου
  – Συμμετοχή σε Δημόσιες Προτάσεις/Δημόσιες Προσφορές
  – Είσπραξη μερισμάτων ελληνικών και ξένων μετοχών
  – Επιστροφές κεφαλαίου
  – Παραλαβή δωρεάν μετοχών
  – Δέσμευση μετοχών για συμμετοχή σε γενικές συνελεύσεις

  4) Αναλυτική κίνηση (statement) τίτλων και χρημάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή ταχυδρομικά

  5) Έκδοση βεβαιώσεων για φορολογική χρήση