Εικόνα Αγοράς Νέα Επενδυτή

EUROTRUST
Ασφαλιστικοί Πράκτορες A.E.

Ασφαλίσεις
Ιδιωτών/Οικογένειας

Ο σύγχρονος άνθρωπος ζει και κινείται σε μια κοινωνία που έχει αλλάξει ριζικά και δεν θυμίζει σε τίποτα την κοινωνία των προηγούμενων δεκαετιών. Οι σχέσεις πιο απρόσωπες, οι υποχρεώσεις ευρύτερες και συγκεκριμένες, το περιβάλλον πιο αφιλόξενο, το μέλλον πιο αβέβαιο, η εξάρτηση από την τεχνολογία καθοριστική και οι καθημερινές ανάγκες μεγαλύτερες.

Η ασφαλιστική αγορά προσφέρει πολλές και εναλλακτικές λύσεις ώστε αφενός να ελαχιστοποιήσει την αβεβαιότητα και τα προβλήματα κάθε προσώπου και κάθε οικογένειας από δημιουργούνται από έκτακτα και δυσάρεστα γεγονότα και αφετέρου να εξασφαλίσει ένα μελλοντικό αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης και περίθαλψης.

Στην συνέχεια παρουσιάζονται ανά κατηγορία πολλές από τις ασφαλιστικές λύσεις που προσφέρει η αγορά ώστε να αναζητήσει κάθε άτομο και κάθε οικογένεια αυτές που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ασφαλιστικές τους ανάγκες.

Συχνές Ερωτήσεις

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΩΝ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
 • Τι γίνεται αν δεν πληρώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου μου;

  Ο νόμος 4261/2014 καθιστά την προεξόφληση του ασφαλιστηρίου απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση του, και απαγορεύει ρητά την περίοδο χάριτος ενός μήνα που ίσχυε μέχρι και το 2014.

  Αν δεν εξοφλήσεις το ασφάλιστρο, είτε αυτό αφορά νέο συμβόλαιο ασφάλισης αυτοκινήτου είτε αφορά ανανέωση συμβολαίου, τότε αυτό δεν έχει καμία ισχύ. Είναι πρακτικά σαν να μην υπάρχει συμβόλαιο, δεν παρέχεται καμία κάλυψη σε περίπτωση ατυχήματος ενώ σε περίπτωση ελέγχου επιβάλλονται πρόστιμα.

  Η πολιτεία είναι σε θέση να εντοπίσει κάθε ανασφάλιστο όχημα διασταυρώνοντας τις βάσεις δεδομένων του Υπουργείου Μεταφορών που περιλαμβάνουν όλα τα εν κυκλοφορία οχήματα βάσει πινακίδας κυκλοφορίας, με τις βάσεις δεδομένων των ασφαλιστικών εταιριών που περιλαμβάνουν όλα τα ενεργά συμβόλαια ασφάλισης οχημάτων.

  Σε περίπτωση που εντοπιστεί όχημα που, ενώ διαθέτει πινακίδα κυκλοφορίας, δεν καλύπτεται από ασφαλιστήριο συμβόλαιο, αυτό κοινοποιείται στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων και εκδίδεται πρόστιμο και ειδοποιητήριο προς τον ιδιοκτήτη του οχήματος.

 • Πώς θα ελέγξω εάν έχω ασφάλεια αυτοκινήτου;

  Οι οδηγοί μπορούν εύκολα και γρήγορα να μάθουν αν το όχημα τους είναι ασφαλισμένο στην ιστοσελίδα του Επικουρικού Κεφαλαίου Ασφάλισης Ευθύνης από Ατυχήματα Αυτοκινήτων.

  Επίσης, η παραπάνω ηλεκτρονική εφαρμογή ενημερώνει τους οδηγούς τόσο για την ημερομηνία έναρξης, όσο και για την ημερομηνία λήξης της ασφάλειας του αυτοκινήτου τους καθώς και την ασφαλιστική εταιρεία που είναι ασφαλισμένο το όχημα. Για να έχεις πρόσβαση στις παραπάνω πληροφορίες χρειάζεται να συμπληρώσεις τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος και το ΑΦΜ του ιδιοκτήτη.

 • Τι είναι το δικαίωμα Υπαναχώρησης;

  Είναι το δικαίωμα του πελάτη σε περίπτωση που το περιεχόμενο του ασφαλιστηρίου παρεκκλίνει από την αίτηση του για ασφάλιση, ή αν δεν του παραδόθηκαν οι όροι του ασφαλιστηρίου ή το Ενημερωτικό Έντυπο Πληροφοριών.

  Ασκείται με συστημένη επιστολή σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα [εντός δέκα τεσσάρων (14) ημερών)] από την ημερομηνία παραλαβής του ασφαλιστηρίου και έχει ως αποτέλεσμα την ακύρωση της ασφαλιστικής σύμβασης.

 • Τι είναι το Επικουρικό Κεφάλαιο και ποια η αρμοδιότητά του;

  Είναι Ν.Π.Ι.Δ. (Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου) για την ασφάλιση αστικής ευθύνης από αυτοκίνητα. Εποπτεύεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης. Καταβάλλει αποζημίωση σε περίπτωση Θανάτου, Σωματικών Βλαβών (Σ.Β.) και Υλικών Ζημιών (Υ.Ζ.) προκληθέντων από αυτοκίνητα:

  α. Αγνώστων στοιχείων (καλύπτονται μόνο ζωή και σωματικές βλάβες).

  β. Ανασφάλιστα (πλην ατόμων που επιβιβάστηκαν γνωρίζοντας ότι το όχημα στο οποίο επέβαιναν ήταν ανασφάλιστο).

  γ. Οδηγούμενα από πρόσωπα που εκ προθέσεως προκαλούν ζημία.

  δ. Ασφαλισμένα σε εταιρείες των οποίων η άδεια λειτουργίας έχει ανακληθεί λόγω πτώχευσης ή παραβάσεως νόμου ή η σε βάρους τους εκτέλεση απέβη άκαρπη.

 • Τι είναι Πράσινη Κάρτα;

  Το έγγραφο βεβαίωσης διεθνούς ασφάλισης που απαιτείται από τις αρμόδιες ξένες αρχές για την πιστοποίηση της ασφάλισης του αυτοκινήτου περί της κάλυψης αστικής ευθύνης στο εξωτερικό, σύμφωνα με τον Ν.489/1976 και τις διατάξεις που κάθε φορά καθορίζει το Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης.

  Εκδίδεται από την ασφαλιστική εταιρεία κατόπιν αιτήσεως του ασφαλισμένου για να ταξιδέψει εκτός των ορίων της ελληνικής επικράτειας.