Εικόνα Αγοράς Νέα Επενδυτή

EUROTRUST
Ασφαλιστικοί Πράκτορες A.E.

Νομική Προστασία

Το πότε θα βρεθούμε ενώπιον της Δικαιοσύνης, είτε διεκδικώντας τα δικαιώματά μας είτε ως εναγόμενοι ή κατηγορούμενοι, είναι άγνωστο αλλά σχεδόν… βέβαιο! Στη σύγχρονη κοινωνία ο κάθε πολίτης βρίσκεται καθημερινά αντιμέτωπος με σειρά κινδύνων που απορρέουν από συμβάσεις, ιδιωτικά συμφωνητικά και διαδικασίες, όπως οι συμβάσεις εργασίας, μίσθωσης ακινήτων ή αγοραπωλησιών, αλλά και άλλες που δεν είναι τόσο εμφανείς όπως η αγορά καταναλωτικών προϊόντων, η χρησιμοποίηση μέσων μεταφοράς, η κατοχή οχημάτων, η αγορά ασφαλιστηρίου συμβολαίου κ.λπ. Ταυτόχρονα, μια πράξη ή παράλειψή μας ή μια “κακιά στιγμή” μπορεί να μας εμπλέξει σε πολύχρονες δικαστικές περιπέτειες.

Εξειδικευμένες ασφαλιστικές εταιρείες Νομικής Προστασίας έχουν σχεδιάσει μια μεγάλη σειρά ασφαλιστηρίων Νομικής Προστασίας που ανταποκρίνονται στις περισσότερες από τις περιπτώσεις εμπλοκής σε δικαστικές αλλά και εξωδικαστικές περιπέτειες και στηρίζουν τον ασφαλισμένο Πελάτη, ώστε να διεκδικήσει το δίκιο του ή να αμυνθεί αναλόγως.

Μην Διστάσετε να Επικοινωνήστε με την Eurotrust Ασφαλιστικοί Πράκτορες Α.Ε.!
…και αμέσως…

 • θα καταγράψουμε τις ασφαλιστικές σας ανάγκες
 • θα σας προτείνουμε εναλλακτικά προγράμματα ασφάλισης
 • θα σας βοηθήσουμε να επιλέξετε το πρόγραμμα που θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις σας καλύπτοντας τις πραγματικές σας ανάγκες και πάντοτε σύμφωνα με τις οικονομικές σας δυνατότητες!

Συχνές Ερωτήσεις

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
 • Τι καλύπτει η Νομική Προστασία επιχειρήσεων;

  • Διαφορές για την επαγγελματική στέγη, από τα ασφαλιστικά ταμεία, από αποζημιώσεις, από τα ασφαλιστήρια συμβόλαια που έχει συνάψει η επιχείρηση
  • Διαφορές από αγορανομικές παραβάσεις, εργατικά ατυχήματα, άλλα ποινικά αδικήματα
  • Διαφορές που μπορεί να προκύψουν από αιτίες κλοπής, πυρκαγιάς, ζημιών στα μηχανήματα
  • Διαφορές από την διεκδίκηση απαιτήσεων από ανεξόφλητες επιταγές, συναλλαγματικές
  • Διαφορές από εμπορικές και συλλογικές συμβάσεις

 • Τι καλύπτει η Νομική Προστασία ελεύθερων επαγγελματιών;

  • Διαφορές για ποινικές ή αστικές ευθύνες απέναντι σε πελάτες
  • Διαφορές με τις διοικητικές αρχές που εποπτεύουν την επιχείρηση
  • Διαφορές για εξύβριση, δυσφήμιση
  • Διαφορές από την νόμιμη άσκηση του επαγγέλματος