Εικόνα Αγοράς Νέα Επενδυτή

EUROTRUST
Ασφαλιστικοί Πράκτορες A.E.

Ασφάλιση Ακινήτων

Πέραν της κατοικίας μας, την οποία μπορούμε να ασφαλίσουμε με σειρά εξειδικευμένων προγραμμάτων και έναντι πολλών και διαφορετικών κινδύνων, υπάρχει πληθώρα άλλων ακινήτων, τα οποία μπορούν και πρέπει να ασφαλισθούν. Για παράδειγμα, μπορεί να είναι κατάστημα, αποθήκη, γραφείο, κινηματογράφος, θέατρο και γενικότερα οποιοσδήποτε επαγγελματικός χώρος που έχουμε στην ιδιοκτησία μας και τον μισθώνουμε ή μπορεί να είναι κατοικίες που μισθώνουμε σε τρίτους ή που παραμένουν κενές και οι οποίες επίσης πρέπει να ασφαλισθούν. Τέλος, υπάρχουν και κτίρια ειδικών χρήσεων ή εγκαταστάσεις κάθε μορφής που χρήζουν ασφάλισης, ενώ από την κατοχή ή την χρήση ακινήτων τέτοιας μορφής, δημιουργούνται πολλές φορές αστικές ευθύνες προς τρίτους για τον ιδιοκτήτη ή τον κάτοχό τους.

Για τον σχεδιασμό όμως ενός σωστού προγράμματος ασφάλισης πρέπει να ακολουθηθούν τρία τουλάχιστον βήματα. Το πρώτο, είναι η καταγραφή και η λεπτομερής περιγραφή του προς ασφάλιση ακινήτου ή/και των περιουσιακών στοιχείων που βρίσκονται σε αυτά, το δεύτερο βήμα είναι η αποτίμηση των περιουσιακών αυτών στοιχείων και ο καθορισμός των κεφαλαίων ασφάλισης και το τρίτο είναι ο προσδιορισμός των κινδύνων έναντι των οποίων πρέπει να ασφαλισθούν.

Η αγορά προσφέρει λύσεις, είτε με σύγχρονα πακέτα ασφάλισης, είτε με εξατομικευμένα προγράμματα, για κάθε ακίνητο ή εγκατάσταση που πρέπει να ασφαλισθεί.

Μην Διστάσετε να Επικοινωνήστε με την Eurotrust Ασφαλιστικοί Πράκτορες Α.Ε.!
…και αμέσως…

 • θα καταγράψουμε τις ασφαλιστικές σας ανάγκες
 • θα σας προτείνουμε εναλλακτικά προγράμματα ασφάλισης
 • θα σας βοηθήσουμε να επιλέξετε το πρόγραμμα που θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις σας καλύπτοντας τις πραγματικές σας ανάγκες και πάντοτε σύμφωνα με τις οικονομικές σας δυνατότητες!

Συχνές Ερωτήσεις

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
 • Έχω λάβει δάνειο από τράπεζα, είμαι υποχρεωμένος/η να ασφαλίσω το ακίνητό μου στην τράπεζα;

  Σύμφωνα με την εγκύκλιο 462/14-05-2013 της ΤτΕ, όταν δανειολήπτης προσκομίσει ασφαλιστήριο συμβόλαιο ασφαλιστικής εταιρείας που έχει επιλέξει ο ίδιος και το οποίο βέβαια πληροί τις καλύψεις της δανειακής σύμβασης που επιθυμεί η τράπεζα, αυτό πρέπει να γίνεται δεκτό από αυτήν χωρίς καμία καθυστέρηση.

 • Πώς μπορώ να ασφαλίσω το ακίνητό μου για τον κίνδυνο του Σεισμού;

  Απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορείτε να επιλέξετε την κάλυψη σεισμού είναι η οικοδομή να είναι αντισεισμικής κατασκευής μετά το 1960, να μην έχει υποστεί στο παρελθόν ζημιά από σεισμό, ενώ σε περίπτωση που έχει υποστεί οποιαδήποτε ζημιά να έχει επιδιορθωθεί σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις της πολεοδομίας.

 • Γιατί να κάνω ασφάλιση πυρός/σεισμού στο ακίνητό μου;

  H Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες με υψηλή σεισμικότητα. Η Ελλάδα έχει μεγάλο αριθμό πυρκαγιών (& εμπρησμών) κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Η Ελλάδα είναι η χώρα της Ευρώπης με το υψηλότερο ποσοστό ιδιοκατοίκησης. Οι καταστροφές από πλημμύρες έχουν αυξηθεί δραματικά τα τελευταία χρόνια λόγω της κλιματικής αλλαγής.

  Η κρίση καθιστά την ασφάλιση ακινήτων περισσότερο αναγκαία, γιατί σε περίπτωση ζημιάς, οι ιδιοκτήτες δεν έχουν τους πόρους να την αποκαταστήσουν με δικά τους κεφάλαια αλλά ούτε και τη δυνατότητα δανειοδότησης.

  Γιατί να περιμένεις λοιπόν από το κράτος να σε αποζημιώσει (που πολλές φορές αδυνατεί ή το ποσοστό βοήθειας που παρέχει είναι πολύ μικρό) σε περίπτωση επέλευσης ενός ή περισσοτέρων από τους παραπάνω κινδύνους, αφού μπορείς από μόνος σου και με μικρό κόστος να εξασφαλίσεις τα απαραίτητα χρήματα για την αποκατάσταση της ζημιάς;

 • Οι βοηθητικοί χώροι (αποθήκες, γκαράζ) μπορούν να ασφαλιστούν;

  Οι βοηθητικοί χώροι μπορούν να ασφαλιστούν εφόσον περιγραφούν χωριστά στο ασφαλιστήριο με τις αντίστοιχες κατασκευαστικές αξίες τους, οι οποίες έχουν συμπεριληφθεί στο συνολικά ασφαλιζόμενο κεφάλαιο του κτιρίου.