Εικόνα Αγοράς Νέα Επενδυτή

EUROTRUST
Ασφαλιστικοί Πράκτορες A.E.

Αποπληρωμή Δανείων

Πολλοί είναι αυτοί που έχουν αρκετά χρέη, κυρίως προς τις τράπεζες και το δημόσιο, είτε λόγω κάθε μορφής δανείου, είτε λόγω φόρων κ.λπ. Το πρόβλημα είναι ότι αν μετά από ένα αιφνίδιο γεγονός απολέσουν τη ζωή τους, αφήνουν όλα αυτά τα χρέη στην οικογένειά τους, η οποία συνήθως δεν μπορεί να ανταποκριθεί και μπλέκει σε άσχημες περιπέτειες, με κίνδυνο να χαθούν όλα.

Η ασφαλιστική αγορά προσφέρει δύο απλά και ξεκάθαρα προγράμματα αποπληρωμής. Το πρώτο είναι της «απλής ασφάλισης απώλειας ζωής», με το οποίο συμφωνείται ένα συγκεκριμένο κεφάλαιο, το οποίο θα καταβληθεί στους δικαιούχους που έχει ορίσει ο ασφαλισμένος, αν εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος απολέσει τη ζωή του. Το δεύτερο είναι της «ασφάλισης απώλειας ζωής μειούμενου κεφαλαίου», σύμφωνα με το οποίο το κεφάλαιο δεν παραμένει σταθερό για όλη τη διάρκεια, αλλά κάθε χρόνο μειώνεται με προσυμφωνημένο ποσοστό, έτσι ώστε να συμβαδίζει με τη μείωση του ποσού του δανείου που έχει ο ασφαλιζόμενος.

Στην αγορά υπάρχουν συμβόλαια που καλύπτουν την απώλεια της ζωής από οποιαδήποτε αιτία (ασθένεια ή ατύχημα) ή μόνο από ατύχημα και άλλα που περιλαμβάνουν και τον κίνδυνο της Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας του ασφαλισμένου προς εργασία, καθώς και την κάλυψη της Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρων (ΑΠΑ) λόγω ΜΟΑ.

Μην Διστάσετε να Επικοινωνήστε με την Eurotrust Ασφαλιστικοί Πράκτορες Α.Ε.!
…και αμέσως…

 • θα καταγράψουμε τις ασφαλιστικές σας ανάγκες
 • θα σας προτείνουμε εναλλακτικά προγράμματα ασφάλισης
 • θα σας βοηθήσουμε να επιλέξετε το πρόγραμμα που θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις σας καλύπτοντας τις πραγματικές σας ανάγκες και πάντοτε σύμφωνα με τις οικονομικές σας δυνατότητες!

Συχνές Ερωτήσεις

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ
 • Τι καλύπτει ένα συμβόλαιο Αποπληρωμής Δανείου;

  Οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν δύο βασικούς λόγους για να συνάψουν ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο δανειοληπτών:
  α) Η βασική δημιουργία του υφίσταται να βοηθήσει ώστε να αποπληρωθεί το στεγαστικό σας δάνειο, καθώς και τυχόν άλλες έκτακτες οικονομικές εκκρεμότητες, από τους οικείους σας, και

  β) Εφόσον υπάρχουν μικρά παιδιά στην οικογένεια, θα βοηθήσει επίσης στο κόστος της αντικατάστασης της φροντίδας των παιδιών που είναι τεράστια, μέχρι την ενηλικίωση και την ολοκλήρωση των σπουδών τους.

 • Θα αυξάνεται το ασφάλιστρο προστασίας δανείου καθώς μεγαλώνω;

  Υπάρχουν πολλές επιλογές στην Ασφάλιση Δανείου: Σταθερό ασφάλιστρο για όλα τα έτη, χαμηλό ασφάλιστρο κατά την εκκίνηση της ασφάλειας δανείου, αλλά αυξανόμενο χρόνο με το χρόνο.

 • Πόσο κοστίζει ένα πρόγραμμα προστασίας στεγαστικού δανείου;

  Ανάλογα με το ύψος της δανειακής υποχρέωσης, ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο προστασίας δανειοληπτών συμβαδίζει με την εμπορική αξία του ακινήτου.
  Επομένως, το κόστος διαφοροποιείται με βάση την ηλικία του ασφαλισμένου και την επιλογή του ποσού κάλυψης.
  Μπορεί κάποιος να επιλέξει και ένα επιπλέον ποσό αντιλαμβανόμενος ότι η εξασφάλισή του ως δανειολήπτη και ο ρόλος του ως προστάτης της οικογένειάς του δεν σταματά μόνο με την αποπληρωμή του δανείου.

 • Ποιες επιλογές μπορώ να έχω για να ασφαλίσω το στεγαστικό ή επαγγελματικό μου δάνειο;

  Μία επιλογή η οποία επιλέγεται πολύ συχνά ακούει στο όνομα ασφάλιση δανείου μειωμένου κεφαλαίου. Σε αυτή την περίπτωση, όσο μειώνεται το χρέος μας, τόσο μειώνεται και η συνδεδεμένη με αυτό ασφάλιση του δανείου μας.
  Μία ακόμη επιλογή μπορεί να είναι το σταθερό κεφάλαιο ασφάλισης, καθ’ όλη τη διάρκεια του στεγαστικού ή επαγγελματικού δανείου μας, όπου δεν εξασφαλίζουμε μόνο το χρέος μας, αλλά και την δυνατότητα να μείνουν κάποια χρήματα στην οικογένειά ή σε εμάς τους ίδιους -αν πρόκειται για μόνιμη ολική ανικανότητα- ώστε να καλύψουμε τις αυξημένες υποχρεώσεις, οι οποίες υπάρχουν σε τέτοια δύσκολα περιστατικά.