Εικόνα Αγοράς Νέα Επενδυτή

EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
Μέλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών

Διεθνείς Αγορές

Η Eurotrust Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. μέσω στρατηγικών συνεργασιών που έχει αναπτύξει με Εταιρείες Παροχής Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών παγκόσμιας εμβέλειας, προσφέρει στον ιδιώτη και θεσμικό τη δυνατότητα διεύρυνσης επενδυτικών επιλογών μέσω της πρόσβασής του απευθείας σε αγορές του εξωτερικού, εξασφαλίζοντάς τους αμεσότητα και διαφάνεια, καθώς και πλήρη έλεγχο των επενδυτικών τους επιλογών σε λογικό κόστος.

Το εξειδικευμένο προσωπικό του Τμήματος Διεθνών Αγορών της Eurotrust Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. παρακολουθεί καθημερινά τις εξελίξεις της αγοράς σε διεθνές επίπεδο, ενημερώνοντας με ταχύτητα τον επενδυτή για τις καλύτερες δυνατές επιλογές, εξασφαλίζοντας:

  • Άμεση και ασφαλή πρόσβαση σε όλες τις διαπραγματεύσιμες αξίες σε 37 διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές στις 5 ηπείρους
  • Εκκαθάριση και διασυνοριακό διακανονισμό των συναλλαγών, υπηρεσίες θεματοφυλακής αξιών του εξωτερικού
  • Είσπραξη μερισμάτων και συμμετοχή σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου
  • Άμεση χρηματιστηριακή πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο

Η Eurotrust συνεχώς αναβαθμίζεται, επεκτείνεται και προσφέρει στους επενδυτές της την συμβουλευτική της υποστήριξη στη χρήση κάθε νέας υπηρεσίας ή λογισμικού που θα προκύπτει.

Συχνές Ερωτήσεις

ΞΕΝΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ