Εικόνα Αγοράς Νέα Επενδυτή

EUROTRUST
Ασφαλιστικοί Πράκτορες A.E.

Ταξιδιωτική Ασφάλιση

Χιλιάδες άνθρωποι μετακινούνται καθημερινά από και προς κάθε κατεύθυνση αφού οι αποστάσεις έχουν εκμηδενιστεί και κάθε προορισμός σε κάθε μέρος της γης είναι πλέον προσιτός. Πολλά από τα ταξίδια αυτά πραγματοποιούνται πλέον για επαγγελματικούς και επιχειρηματικούς λόγους με την ευρύτερη έννοια, στην οποία συμπεριλαμβάνονται και τα εκπαιδευτικά ταξίδια, τα ταξίδια συμμετοχής σε συνέδρια κ.λπ.

Είναι γνωστό ότι μακριά από τη μόνιμη κατοικία ή την επαγγελματική έδρα οποιουδήποτε η αντιμετώπιση οποιουδήποτε αιφνίδιου και απρόοπτου γεγονότος είναι δυσκολότερη. Με ένα ασφαλιστήριο ταξιδιωτικής ασφάλισης, οι περισσότεροι από τους κινδύνους που μπορούν να προκύψουν κατά την διάρκεια ενός ταξιδιού αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά και συνήθως το κόστος είναι ελάχιστο.

Ανάλογα με το είδος του ταξιδιού και τον αριθμό των ταξιδιωτών, υπάρχουν πολλά είδη συμβολαίων, όπως τα ατομικά προγράμματα για ένα συγκεκριμένο ταξίδι, τα ατομικά προγράμματα για όλα τα ταξίδια σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο και τα ομαδικά προγράμματα για ένα συγκεκριμένο ταξίδι ή για τους εργαζομένους σε μια επιχείρηση. Το εύρος των καλύψεων, οι προϋποθέσεις ασφάλισης, οι ειδικοί όροι, οι εξαιρέσεις, τα ανώτατα όρια των κεφαλαίων κάλυψης και αποζημίωσης κ.λπ. διαφέρουν από εταιρεία σε εταιρεία.

Μην Διστάσετε να Επικοινωνήστε με την Eurotrust Ασφαλιστικοί Πράκτορες Α.Ε.!
…και αμέσως…

 • θα καταγράψουμε τις ασφαλιστικές σας ανάγκες
 • θα σας προτείνουμε εναλλακτικά προγράμματα ασφάλισης
 • θα σας βοηθήσουμε να επιλέξετε το πρόγραμμα που θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις σας καλύπτοντας τις πραγματικές σας ανάγκες και πάντοτε σύμφωνα με τις οικονομικές σας δυνατότητες!

Συχνές Ερωτήσεις

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
 • Τι καλύπτει συνήθως ένα συμβόλαιο ταξιδιωτικής ασφάλισης;

  • Ιατροφαρμακευτικά έξοδα από ατύχημα ή αιφνίδια Ασθένεια εκτός η και εντός νοσοκομείου
  • Έξοδα επαναπατρισμού σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν το ταξίδι να συνεχιστεί για λόγους υγείας
  • Έξοδα υγειονομικής μεταφοράς από το τόπο ενός ατυχήματος προς το πλησιέστερο νοσοκομείο
  • Έξοδα για μεταφορά και διαμονή συνοδού σε περίπτωση εισαγωγής σε νοσοκομείο
  • Έξοδα ακυρωτικών ματαίωσης ή αναβολής ταξιδιού για λόγους υγείας
  • Αποζημίωση ακυρωτικών σε περίπτωση διακοπής του για λόγους υγείας
  • Νομική προστασία στο εξωτερικό
  • Αποζημίωση για καθυστερημένη παράδοση ή απώλεια αποσκευών και πολλά ακόμη, ανάλογα το συμβόλαιο που θα επιλέξουμε

 • Ποια είναι τα οφέλη της ταξιδιωτικής ασφάλισης;

  Η Ταξιδιωτική Ασφάλιση είναι εξίσου σημαντική με τα υπόλοιπα ταξιδιωτικά έγγραφά σας. Σας προστατεύει από οποιοδήποτε απρόσμενο συμβάν υγείας ή ατύχημα μπορεί να προκύψει.
  Σας συντροφεύει σε απρόσμενες συνθήκες, όπως η απώλεια των αποσκευών σας και μια μεγάλη και εκτενής λίστα παροχών και υπηρεσιών κατά τη διάρκεια του ταξιδιού σας.

 • Τι προγράμματα Ταξιδιωτικής Ασφάλισης μπορούμε να επιλέξουμε;

  Έχετε τη δυνατότητα να αγοράσετε κάποιο ασφαλιστήριο ταξιδιού για ένα και μόνο ταξίδι. Όμως αν ταξιδεύετε συχνά, το πιθανότερο είναι να συμφέρει η αγορά ενός προγράμματος ετήσιας διάρκειας.

 • Από ποιους παράγοντες επηρεάζεται το κόστος Ταξιδιωτικής Ασφάλισης;

  Το κόστος Ταξιδιωτικής Ασφάλισης εξαρτάται από παράγοντες όπως η ηλικία του ασφαλισμένου, η χώρα προορισμού, η διάρκεια του ταξιδιού και οι καλύψεις που επιθυμεί. Σε γενικές γραμμές, πρόκειται για ένα πολύ οικονομικό πρόγραμμα που αξίζει κάθε κόστος και παρέχει σιγουριά και ασφάλεια σε κάθε ταξιδιώτη.