Εικόνα Αγοράς Νέα Επενδυτή

EUROTRUST
Ασφαλιστικοί Πράκτορες A.E.

Νομική Προστασία

Το πότε θα βρεθούμε ενώπιον της Δικαιοσύνης, είτε διεκδικώντας τα δικαιώματά μας είτε ως εναγόμενοι ή κατηγορούμενοι, είναι άγνωστο αλλά σχεδόν… βέβαιο! Στη σύγχρονη κοινωνία ο κάθε πολίτης βρίσκεται καθημερινά αντιμέτωπος με σειρά κινδύνων που απορρέουν από συμβάσεις, ιδιωτικά συμφωνητικά και διαδικασίες, όπως οι συμβάσεις εργασίας, μίσθωσης ακινήτων ή αγοραπωλησιών, αλλά και άλλες που δεν είναι τόσο εμφανείς όπως η αγορά καταναλωτικών προϊόντων, η χρησιμοποίηση μέσων μεταφοράς, η κατοχή οχημάτων, η αγορά ασφαλιστηρίου συμβολαίου κ.λπ. Ταυτόχρονα, μια πράξη ή παράλειψή μας ή μια “κακιά στιγμή” μπορεί να μας εμπλέξει σε πολύχρονες δικαστικές περιπέτειες.

Εξειδικευμένες ασφαλιστικές εταιρείες Νομικής Προστασίας έχουν σχεδιάσει μια μεγάλη σειρά ασφαλιστηρίων Νομικής Προστασίας που ανταποκρίνονται στις περισσότερες από τις περιπτώσεις εμπλοκής σε δικαστικές αλλά και εξωδικαστικές περιπέτειες και στηρίζουν τον ασφαλισμένο Πελάτη, ώστε να διεκδικήσει το δίκιο του ή να αμυνθεί αναλόγως.

Μην Διστάσετε να Επικοινωνήστε με την Eurotrust Ασφαλιστικοί Πράκτορες Α.Ε.!
…και αμέσως…

  • θα καταγράψουμε τις ασφαλιστικές σας ανάγκες
  • θα σας προτείνουμε εναλλακτικά προγράμματα ασφάλισης
  • θα σας βοηθήσουμε να επιλέξετε το πρόγραμμα που θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις σας καλύπτοντας τις πραγματικές σας ανάγκες και πάντοτε σύμφωνα με τις οικονομικές σας δυνατότητες!

Συχνές Ερωτήσεις

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
  • Σε ποιους απευθύνεται η ασφάλιση της νομικής προστασίας;

    Σε μια εποχή που τα μέτρα και οι περιορισμοί μεταβάλλονται διαρκώς, είναι περισσότερο από αναγκαίο καθένας από εμάς να προστατεύει και να υπερασπίζεται τα έννομα συμφέροντά του. Γι’ αυτό, σε όποιον επαγγελματικό κλάδο κι αν ανήκετε, όποια κι είναι η οικογενειακή σας κατάσταση ανά πάσα στιγμή μπορεί να χρειαστείτε κάποια νομική υποστήριξη.

  • Τι καλύπτει η ασφάλιση νομικής προστασίας;

    Εκτός από τις αμοιβές του δικηγόρου, τα προγράμματα Νομικής Προστασίας καλύπτουν ακόμη, τα δικαστικά έξοδα, τις αμοιβές δικαστικών επιμελητών και δικαστικών πραγματογνωμόνων, την επιδικασθείσα στον αντίδικο δικαστική δαπάνη κ.α.