Εικόνα Αγοράς Νέα Επενδυτή

EUROTRUST
Ασφαλιστικοί Πράκτορες A.E.

Συνταξιοδοτικά Προγράμματα

Όλοι οι άνθρωποι επιθυμούν και προσδοκούν να έχουν ένα εξασφαλισμένο εισόδημα στο μέλλον, στα χρόνια της “τρίτης ηλικίας”. Η ανάγκη αυτή δεν αφορά μόνο σε όσους έχουν εργαστεί και συνεπώς τότε θα έχει λήξει ο εργασιακός τους βίος, αλλά ακόμα και σε αυτούς που για οποιονδήποτε λόγο δεν εργάζονται ή τα ένσημα που θα έχουν συγκεντρώσει δεν θα επαρκούν για πραγματική σύνταξη.

Τώρα, που η σκληρή πραγματικότητα απομυθοποίησε τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης και τις υψηλές συντάξεις που παρείχαν, μόνο η ιδιωτική ασφάλιση μπορεί να εγγυηθεί με συμβόλαιο ένα ποσό σύνταξης που θα παρέχει ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης, ανάλογα βέβαια με τις επιλογές του κάθε Πελάτη και τα ασφάλιστρα που θα έχει συμφωνήσει να καταβάλει.

Ένα ιδιωτικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα, προσφέρει λύσεις μέσω αποταμίευσης ή επένδυσης, που ο περισσότερος κόσμος δεν γνωρίζει. Σε όποια ηλικία και αν βρίσκεται κάποιος, ανεξάρτητα από την εργασιακή του κατάσταση, χωρίς προαπαιτούμενα και με πλήρη ελευθερία επιλογής του χρόνου αλλά και του τρόπου συνταξιοδότησης, μπορεί να αναζητήσει από σήμερα και να καθορίσει το μελλοντικό του εισόδημα.

Φυσικά, οι επιλογές είναι πολλές. Είτε μέσω αποταμίευσης, είτε μέσω επενδύσεων, είτε συνδυαστικά, είτε με εφάπαξ καταβολή ενός σημαντικού ποσού, είτε με περιοδικές καταβολές, ανάλογα με τον χαρακτήρα και τις επιθυμίες του καθενός, μπορεί να επιλέξει ένα εγγυημένο ποσό ή να επιδιώξει υψηλότερες αποδόσεις.

Μην Διστάσετε να Επικοινωνήστε με την Eurotrust Ασφαλιστικοί Πράκτορες Α.Ε.!
…και αμέσως…

 • θα καταγράψουμε τις ασφαλιστικές σας ανάγκες
 • θα σας προτείνουμε εναλλακτικά προγράμματα ασφάλισης
 • θα σας βοηθήσουμε να επιλέξετε το πρόγραμμα που θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις σας καλύπτοντας τις πραγματικές σας ανάγκες και πάντοτε σύμφωνα με τις οικονομικές σας δυνατότητες!

Συχνές Ερωτήσεις

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
 • Τι προσφέρει στους εργαζόμενους μιας επιχείρησης ένα Ομαδικό Αποταμιευτικό Πρόγραμμα Ιδιωτικής Σύνταξης;

  Ένα αποταμιευτικό πρόγραμμα ιδιωτικής σύνταξης μπορεί να προσφέρει τη σταθερότητα που αναζητούν οι εργαζόμενοι για το μέλλον καθώς διαφυλάσσουν ένα επιπρόσθετο συμπληρωματικό εισόδημα την περίοδο συνταξιοδότησης.
  Τα προγράμματα αυτά προσφέρουν οικονομική εξασφάλιση:
  • Στον ασφαλισμένο κατά την αποχώρησή του από το πρόγραμμα (πρόωρη ή πλήρης συνταξιοδότηση), ή
  • Στους δικαιούχους του ασφαλισμένου σε περίπτωση απώλειας της ζωής του

 • Ποια είναι τα οφέλη ενός Ομαδικού Συνταξιοδοτικού Προγράμματος για την επιχείρηση;

  • Παρέχει κίνητρα στους εργαζόμενους της με αποτέλεσμα να είναι περισσότερο αποδοτικοί, αφοσιωμένοι στην επιχείρηση, ενώ δημιουργούνται μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης
  • Προσέλκυση νέων ικανών στελεχών
  • Οι καταβολές ασφαλίστρων και παροχών υπόκεινται σε συγκεκριμένη φορολογική αντιμετώπιση
  • Δυνατότητα αλλαγής συχνότητας και ποσού αποταμίευσης
  • Δυνατότητα έκτακτων καταβολών