Μαζί, με ασφάλεια και συνέπεια στοχεύουμε
στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

0
χρόνια εμπειρίας
0
συνεργαζόμενα χρηματιστήρια
0
καταξιωμένοι συνεργάτες
0
ασφαλιστήρια συμβόλαια

Ασφαλιστικές υπηρεσίες

Γίνε πελάτης μας

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Feugiat a neque gravida scelerisque. Sit neque ac ultrices nec est viverra amet metus maecenas.

Μάθε περισσότερα
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Συχνές Ερωτήσεις

LOREM IPSUM
 • Ποιος Εποπτεύει τις υπηρεσίες των εταιριών του Ομίλου Eurotrust;

  Η Eurotrust Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ελλάδος (Αρ. Άδειας 71η/27/2/91 Δ.Σ. Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) και η Eurotrust Ασφαλιστικοί Πράκτορες Α.Ε. από την Τράπεζα της Ελλάδος.

 • Τα προσωπικά μου δεδομένα είναι ασφαλή;

  Ο Όμιλος της Eurotrust έχει κάνει όλες τις απαραίτητες κινήσεις και ενέργειες ώστε όλα τα προσωπικά σου δεδομένα να είναι ασφαλή. Όσα στοιχεία μας δώσεις είναι απολύτως εμπιστευτικά και χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τους όρους GDPR, όπως ορίζει η νομοθεσία.

 • Πώς μπορώ να ανοίξω χρηματιστηριακό κωδικό;

  Με τη φυσική σας παρουσία στα γραφεία της εταιρίας ή υποβάλλοντας ταχυδρομικά, τα παρακάτω έγγραφα:
  • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο σε ισχύ
  • Πρόσφατο εκκαθαριστικό σημείωμα οικονομικής εφορίας
  • Πρόσφατος λογαριασμός Οργανισμού Κοινής Ωφέλειας ή μισθωτήριο συμβόλαιο κατατεθειμένο σε ΔΟΥ ή ισχύουσα άδεια διαμονής/παραμονής (μόνο για αλλοδαπούς).
  • Βεβαίωση εργοδότη ή αντίγραφο τελευταίας μισθοδοσίας ή επαγγελματική ταυτότητα ή παραστατικό εκδόσεων ασφαλιστικού φορέα (αφορά πιστοποίησης επαγγέλματος & παρούσας επαγγελματικής διεύθυνσης)
  • Αντίγραφο πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης στην οποία αναγράφεται ο αριθμός λογαριασμού και οι δικαιούχοι
  • Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)

 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec mus sed

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec mus sed