ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ EUROTRUST

Ο Όμιλος της Eurotrust καλωσορίζει ιδιώτες και επαγγελματίες σε ένα σύγχρονο, καινοτόμο, ευέλικτο και φιλικό περιβάλλον, όπου κάθε πελάτης απολαμβάνει στον μέγιστο βαθμό τα πλεονεκτήματα ενός μεγάλου χρηματοοικονομικού Ομίλου.

Δουλεύοντας μεθοδικά, με συνέπεια και με ευελιξία, παρέχουμε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες για πάνω από 30 χρόνια, ενώ έχουμε καθιερώσει σταθερές σχέσεις εμπιστοσύνης με συνεργάτες και πελάτες σε όλα τα επίπεδα.
Οι επενδυτικές χρηματιστηριακές υπηρεσίες και οι ολοκληρωμένες ασφαλιστικές λύσεις αποτελούν τους δύο πυλώνες ανάπτυξης των εργασιών του Ομίλου.
Με άμεση πρόσβαση στην αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σε 37 διεθνείς οργανωμένες αγορές και Χρηματιστήρια, σε όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και σε συνδικάτα των LIoyd’s, εξασφαλίζεται η ικανοποίηση των επενδυτικών ή/και ασφαλιστικών αναγκών του κάθε πελάτη.

Παράλληλα, η στελέχωση του Ομίλου με πεπειραμένα και πιστοποιημένα στελέχη, που διακρίνονται για την άριστη τεχνογνωσία τους και την επαγγελματική τους επάρκεια, εγγυώνται την σταθερότητα και την διασφάλιση των επιλογών και των συμφερόντων του κάθε πελάτη ξεχωριστά.

Για να επιτευχθούν οι στόχοι, πρέπει να βρισκόμαστε μπροστά από τις εξελίξεις.

Γι’ αυτό και ο όμιλος της Eurotrust επενδύει διαρκώς στην καινοτομία, υιοθετώντας όλα τα σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία που θα σας παρέχουν απόλυτο έλεγχο, ενημέρωση και διαχείριση σε κάθε επενδυτικό ή ασφαλιστικό σας πλάνο με τρόπο ασφαλή, εύκολα και γρήγορο.