EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
Μέλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών

Διαχείριση Διαθέσιμων

@en Άμεση τοποθέτηση των διαθέσιμων χρηματικών υπολοίπων του επενδυτή σε προθεσμιακές καταθέσεις ή repos, σε πιστωτικά ιδρύματα με πολύ ανταγωνιστικά επιτόκια

 • εφόσον το διαθέσιμο χρηματικό υπόλοιπο είναι μεγαλύτερο από 2.000 €
 • με χρονική διάρκεια που ορίζει ο επενδυτής

Οι πελάτες που έχουν υπογράψει το νέο ενιαίο έντυπο συμβάσεων, συμμετέχουν αυτομάτως στις προθεσμιακές καταθέσεις και στα repos, εκτός εάν εγγράφως έχουν επιλέξει το αντίθετο.

Έχουμε στρατηγική σκέψη, συνέπεια, αξιοπιστία, εμπειρία και ήθος.

Συχνές Ερωτήσεις

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ
 • Πώς επιτυγχάνει η Eurotrust Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. τη βέλτιστη απόδοση των διαθεσίμων της πελατών της;

  Η Eurotrust Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., στοχεύοντας στη βελτίωση της απόδοσης των χρηματικών διαθεσίμων των πελατών της, έχει διευρύνει τον αριθμό των Τραπεζών στις οποίες τοποθετεί τα διαθέσιμα πιστωτικά υπόλοιπα σε Προθεσμιακές Καταθέσεις ή Έντοκους Τραπεζικούς Λογαριασμούς Πελατείας.
  Η επιλογή των τραπεζών γίνεται με κάθε επιμέλεια και τυγχάνει ετήσιας επαναξιολόγησης, προκειμένου να συνυπολογιστούν οι εκάστοτε επικρατούσες συνθήκες.

 • Πώς εξουσιοδοτώ την Eurotrust Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. να διαχειρίζεται το πιστωτικό μου υπόλοιπο;

  Η Eurotrust Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. παρέχει την υπηρεσία της Διαχείρισης Διαθεσίμων σε όλους τους πελάτες της που έχουν υπογράψει το νέο ενιαίο έντυπο συμβάσεων.

  Μέσω της υπογεγραμμένης σύμβασης, οι επενδυτές εξουσιοδοτούν την εταιρία καθ’ όλη τη διάρκεια της συμβατικής τους σχέσης να τοποθετεί το εκάστοτε πιστωτικό υπόλοιπο του χρηματικού τους λογαριασμού σε προθεσμιακές καταθέσεις ή συμβάσεις αγοράς Τίτλων με σύμφωνο επαναπώλησης αντί προσυμφωνημένου τιμήματος (Repos), διάρκειας μιας ημέρας (overnight) ή περισσότερο.