Εικόνα Αγοράς Νέα Επενδυτή

Εικόνα Αγοράς

120
Κινήθηκαν
44 Ανοδικές
52 Πτωτικές
24 Αμετάβλητες
1020.13 ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
0,46%
Μεταβολή 4.65 μονάδες
16:38:08 - 2023-01-30
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς
70.965.089.135,02
Αξία Συναλλαγών
60.541.414,23
Γράφημα από Inbroker
Αξία Συναλλαγών 60.541.414,23 Όγκος Συναλλαγών 20.234.171 Πράξεις Ημέρας 30.149
Ανοδικές 40.511.999,97 14.215.857 19.346
Πτωτικές 18.683.498,44 5.577.571 9.401
Αμετάβλητες 1.345.915,82 440.743 1.402