Εικόνα Αγοράς Νέα Επενδυτή

Εικόνα Αγοράς

Δείκτης
Τιμή
%Διαφορά
Διαφορά
Σ. Όγκος
Σ. Αξία
ΑΝΕΠΟ
0,300
20,00 %
0,05
3.328
917,95
ΠΡΔ
0,550
17,02 %
0,08
3.250
1.667,50
ΑΑΑΚ
9,450
7,39 %
0,65
75
708,75
ΕΣΥΜΒ
0,710
6,93 %
0,05
301.551
204.884,17
ΙΝΤΕΤ
1,120
6,16 %
0,07
22.593
24.483,59
ΛΕΒΚ
0,280
6,06 %
0,02
3.344
936,32
ΦΡΙΓΟ
0,057
4,59 %
0,00
613.928
34.858,47
ΜΕΡΚΟ
35,400
4,12 %
1,40
299
10.231,60
ΠΑΙΡ
1,020
4,08 %
0,04
9.007
9.079,34
ΜΕΒΑ
4,180
3,98 %
0,16
7.755
32.003,68
ΜΟΥΖΚ
0,730
3,55 %
0,03
700
521,00
ΒΟΣΥΣ
2,400
3,45 %
0,08
1.465
3.506,86
Δείκτης
Τιμή
ΑΝΕΠΟ
0,300
%Διαφορά
20,00 %
Διαφορά
0,05
Σ. Όγκος
3.328
Σ. Αξία
917,95
ΠΡΔ
0,550
%Διαφορά
17,02 %
Διαφορά
0,08
Σ. Όγκος
3.250
Σ. Αξία
1.667,50
ΑΑΑΚ
9,450
%Διαφορά
7,39 %
Διαφορά
0,65
Σ. Όγκος
75
Σ. Αξία
708,75
ΕΣΥΜΒ
0,710
%Διαφορά
6,93 %
Διαφορά
0,05
Σ. Όγκος
301.551
Σ. Αξία
204.884,17
ΙΝΤΕΤ
1,120
%Διαφορά
6,16 %
Διαφορά
0,07
Σ. Όγκος
22.593
Σ. Αξία
24.483,59
ΛΕΒΚ
0,280
%Διαφορά
6,06 %
Διαφορά
0,02
Σ. Όγκος
3.344
Σ. Αξία
936,32
ΦΡΙΓΟ
0,057
%Διαφορά
4,59 %
Διαφορά
0,00
Σ. Όγκος
613.928
Σ. Αξία
34.858,47
ΜΕΡΚΟ
35,400
%Διαφορά
4,12 %
Διαφορά
1,40
Σ. Όγκος
299
Σ. Αξία
10.231,60
ΠΑΙΡ
1,020
%Διαφορά
4,08 %
Διαφορά
0,04
Σ. Όγκος
9.007
Σ. Αξία
9.079,34
ΜΕΒΑ
4,180
%Διαφορά
3,98 %
Διαφορά
0,16
Σ. Όγκος
7.755
Σ. Αξία
32.003,68
ΜΟΥΖΚ
0,730
%Διαφορά
3,55 %
Διαφορά
0,03
Σ. Όγκος
700
Σ. Αξία
521,00
ΒΟΣΥΣ
2,400
%Διαφορά
3,45 %
Διαφορά
0,08
Σ. Όγκος
1.465
Σ. Αξία
3.506,86