Εικόνα Αγοράς Νέα Επενδυτή

Εικόνα Αγοράς

Δείκτης
Τιμή
%Διαφορά
Διαφορά
Σ. Όγκος
Σ. Αξία
ΑΑΑΠ
6,900
18,97 %
1,10
34
234,60
ΠΡΟΦ
3,095
7,47 %
0,22
68.560
207.177,98
ΚΤΗΛΑ
1,750
5,42 %
0,09
181
298,57
ΑΑΑΚ
10,000
5,26 %
0,50
40
400,00
ΑΒΑΞ
0,953
4,84 %
0,04
341.203
322.280,69
ΕΛΣΤΡ
2,520
4,13 %
0,10
41.828
104.571,27
ΒΙΟΤ
0,260
4,00 %
0,01
1.639
421,74
ΦΡΙΓΟ
0,110
3,77 %
0,00
320.504
35.685,25
ΑΛΜΥ
2,135
3,14 %
0,07
23.616
49.846,96
ΜΥΤΙΛ
24,500
2,94 %
0,70
426.323
10.375.816,76
ΠΕΙΡ
1,871
2,80 %
0,05
3.597.319
6.624.639,16
ΜΟΝΤΑ
0,736
2,79 %
0,02
455
333,46
Δείκτης
Τιμή
ΑΑΑΠ
6,900
%Διαφορά
18,97 %
Διαφορά
1,10
Σ. Όγκος
34
Σ. Αξία
234,60
ΠΡΟΦ
3,095
%Διαφορά
7,47 %
Διαφορά
0,22
Σ. Όγκος
68.560
Σ. Αξία
207.177,98
ΚΤΗΛΑ
1,750
%Διαφορά
5,42 %
Διαφορά
0,09
Σ. Όγκος
181
Σ. Αξία
298,57
ΑΑΑΚ
10,000
%Διαφορά
5,26 %
Διαφορά
0,50
Σ. Όγκος
40
Σ. Αξία
400,00
ΑΒΑΞ
0,953
%Διαφορά
4,84 %
Διαφορά
0,04
Σ. Όγκος
341.203
Σ. Αξία
322.280,69
ΕΛΣΤΡ
2,520
%Διαφορά
4,13 %
Διαφορά
0,10
Σ. Όγκος
41.828
Σ. Αξία
104.571,27
ΒΙΟΤ
0,260
%Διαφορά
4,00 %
Διαφορά
0,01
Σ. Όγκος
1.639
Σ. Αξία
421,74
ΦΡΙΓΟ
0,110
%Διαφορά
3,77 %
Διαφορά
0,00
Σ. Όγκος
320.504
Σ. Αξία
35.685,25
ΑΛΜΥ
2,135
%Διαφορά
3,14 %
Διαφορά
0,07
Σ. Όγκος
23.616
Σ. Αξία
49.846,96
ΜΥΤΙΛ
24,500
%Διαφορά
2,94 %
Διαφορά
0,70
Σ. Όγκος
426.323
Σ. Αξία
10.375.816,76
ΠΕΙΡ
1,871
%Διαφορά
2,80 %
Διαφορά
0,05
Σ. Όγκος
3.597.319
Σ. Αξία
6.624.639,16
ΜΟΝΤΑ
0,736
%Διαφορά
2,79 %
Διαφορά
0,02
Σ. Όγκος
455
Σ. Αξία
333,46