Εικόνα Αγοράς Νέα Επενδυτή

Εικόνα Αγοράς

Δείκτης
Τιμή
%Διαφορά
Διαφορά
Σ. Όγκος
Σ. Αξία
ΕΠΙΛΚ
0,136
9,68 %
0,01
38.136
5.107,75
ΒΙΟΤ
0,260
6,56 %
0,02
7.397
1.923,22
ΑΤΕΚ
0,350
6,06 %
0,02
100
35,00
TITC
20,800
5,58 %
1,10
114.832
2.356.341,77
ΕΒΡΟΦ
1,170
4,46 %
0,05
35.730
41.126,07
ΚΥΡΙΟ
1,090
4,31 %
0,05
137.278
148.275,26
ΑΒΑΞ
1,602
4,03 %
0,06
343.013
547.232,46
ΛΑΒΙ
0,768
3,50 %
0,03
358.564
275.073,06
ΙΛΥΔΑ
1,475
3,15 %
0,05
1
1,48
ΒΙΟ
5,500
2,80 %
0,15
198.593
1.090.318,86
ΦΙΕΡ
0,419
2,70 %
0,01
16.960
6.646,55
ΕΛΧΑ
1,930
2,66 %
0,05
176.049
336.704,41
Δείκτης
Τιμή
ΕΠΙΛΚ
0,136
%Διαφορά
9,68 %
Διαφορά
0,01
Σ. Όγκος
38.136
Σ. Αξία
5.107,75
ΒΙΟΤ
0,260
%Διαφορά
6,56 %
Διαφορά
0,02
Σ. Όγκος
7.397
Σ. Αξία
1.923,22
ΑΤΕΚ
0,350
%Διαφορά
6,06 %
Διαφορά
0,02
Σ. Όγκος
100
Σ. Αξία
35,00
TITC
20,800
%Διαφορά
5,58 %
Διαφορά
1,10
Σ. Όγκος
114.832
Σ. Αξία
2.356.341,77
ΕΒΡΟΦ
1,170
%Διαφορά
4,46 %
Διαφορά
0,05
Σ. Όγκος
35.730
Σ. Αξία
41.126,07
ΚΥΡΙΟ
1,090
%Διαφορά
4,31 %
Διαφορά
0,05
Σ. Όγκος
137.278
Σ. Αξία
148.275,26
ΑΒΑΞ
1,602
%Διαφορά
4,03 %
Διαφορά
0,06
Σ. Όγκος
343.013
Σ. Αξία
547.232,46
ΛΑΒΙ
0,768
%Διαφορά
3,50 %
Διαφορά
0,03
Σ. Όγκος
358.564
Σ. Αξία
275.073,06
ΙΛΥΔΑ
1,475
%Διαφορά
3,15 %
Διαφορά
0,05
Σ. Όγκος
1
Σ. Αξία
1,48
ΒΙΟ
5,500
%Διαφορά
2,80 %
Διαφορά
0,15
Σ. Όγκος
198.593
Σ. Αξία
1.090.318,86
ΦΙΕΡ
0,419
%Διαφορά
2,70 %
Διαφορά
0,01
Σ. Όγκος
16.960
Σ. Αξία
6.646,55
ΕΛΧΑ
1,930
%Διαφορά
2,66 %
Διαφορά
0,05
Σ. Όγκος
176.049
Σ. Αξία
336.704,41