Εικόνα Αγοράς Νέα Επενδυτή

Εικόνα Αγοράς

Δείκτης
Τιμή
%Διαφορά
Διαφορά
Σ. Όγκος
Σ. Αξία
ΝΑΥΠ
1,070
4,90 %
0,05
680
699,60
ΛΑΒΙ
0,484
3,42 %
0,02
3.070
1.483,84
ΛΑΝΑΚ
0,770
2,12 %
0,02
6
4,62
ΕΛΣΤΡ
2,060
1,98 %
0,04
13.929
27.543,63
ΕΚΤΕΡ
1,315
1,15 %
0,02
7.252
9.486,93
ΙΝΤΚΑ
1,592
1,02 %
0,02
189.190
303.879,28
ΜΑΘΙΟ
0,720
0,70 %
0,01
5
3,60
ΙΛΥΔΑ
1,165
0,43 %
0,01
8.468
9.872,39
ΕΥΔΑΠ
7,430
0,41 %
0,03
30.003
221.297,03
ΑΤΤ
0,094
0,32 %
0,00
187.397
17.317,71
ΕΛΙΝ
1,690
0,30 %
0,01
686
1.107,04
ΜΟΥΖΚ
0,742
0,27 %
0,00
99.378
72.213,52
Δείκτης
Τιμή
ΝΑΥΠ
1,070
%Διαφορά
4,90 %
Διαφορά
0,05
Σ. Όγκος
680
Σ. Αξία
699,60
ΛΑΒΙ
0,484
%Διαφορά
3,42 %
Διαφορά
0,02
Σ. Όγκος
3.070
Σ. Αξία
1.483,84
ΛΑΝΑΚ
0,770
%Διαφορά
2,12 %
Διαφορά
0,02
Σ. Όγκος
6
Σ. Αξία
4,62
ΕΛΣΤΡ
2,060
%Διαφορά
1,98 %
Διαφορά
0,04
Σ. Όγκος
13.929
Σ. Αξία
27.543,63
ΕΚΤΕΡ
1,315
%Διαφορά
1,15 %
Διαφορά
0,02
Σ. Όγκος
7.252
Σ. Αξία
9.486,93
ΙΝΤΚΑ
1,592
%Διαφορά
1,02 %
Διαφορά
0,02
Σ. Όγκος
189.190
Σ. Αξία
303.879,28
ΜΑΘΙΟ
0,720
%Διαφορά
0,70 %
Διαφορά
0,01
Σ. Όγκος
5
Σ. Αξία
3,60
ΙΛΥΔΑ
1,165
%Διαφορά
0,43 %
Διαφορά
0,01
Σ. Όγκος
8.468
Σ. Αξία
9.872,39
ΕΥΔΑΠ
7,430
%Διαφορά
0,41 %
Διαφορά
0,03
Σ. Όγκος
30.003
Σ. Αξία
221.297,03
ΑΤΤ
0,094
%Διαφορά
0,32 %
Διαφορά
0,00
Σ. Όγκος
187.397
Σ. Αξία
17.317,71
ΕΛΙΝ
1,690
%Διαφορά
0,30 %
Διαφορά
0,01
Σ. Όγκος
686
Σ. Αξία
1.107,04
ΜΟΥΖΚ
0,742
%Διαφορά
0,27 %
Διαφορά
0,00
Σ. Όγκος
99.378
Σ. Αξία
72.213,52