Εικόνα Αγοράς Νέα Επενδυτή

Εικόνα Αγοράς

Δείκτης
Τιμή
%Διαφορά
Διαφορά
Σ. Όγκος
Σ. Αξία
ΑΤΤΙΚΑ
2,130
-9,75%
-0,23
178.083
380.628,74
ΝΑΚΑΣ
3,160
-8,67%
-0,30
2.029
6.464,46
ΒΙΣ
0,250
-5,30%
-0,01
4.100
1.026,40
ΣΑΡΑΝ
1,060
-3,64%
-0,04
850
901,00
ΚΕΚΡ
1,755
-3,57%
-0,07
7.084
12.521,61
ΚΑΜΠ
2,340
-3,31%
-0,08
2.188
5.221,16
ΞΥΛΚ
0,395
-3,19%
-0,01
60.507
23.955,19
ΔΟΜΙΚ
3,430
-3,11%
-0,11
8.067
27.747,15
ΙΑΤΡ
1,815
-2,94%
-0,06
1.730
3.172,50
ΛΑΝΑΚ
1,040
-2,80%
-0,03
505
523,96
ΓΕΒΚΑ
1,825
-2,67%
-0,05
7.525
14.151,90
ΜΑΘΙΟ
1,110
-2,63%
-0,03
1
1,11
Δείκτης
Τιμή
ΑΤΤΙΚΑ
2,130
%Διαφορά
-9,75%
Διαφορά
-0,23
Σ. Όγκος
178.083
Σ. Αξία
380.628,74
ΝΑΚΑΣ
3,160
%Διαφορά
-8,67%
Διαφορά
-0,30
Σ. Όγκος
2.029
Σ. Αξία
6.464,46
ΒΙΣ
0,250
%Διαφορά
-5,30%
Διαφορά
-0,01
Σ. Όγκος
4.100
Σ. Αξία
1.026,40
ΣΑΡΑΝ
1,060
%Διαφορά
-3,64%
Διαφορά
-0,04
Σ. Όγκος
850
Σ. Αξία
901,00
ΚΕΚΡ
1,755
%Διαφορά
-3,57%
Διαφορά
-0,07
Σ. Όγκος
7.084
Σ. Αξία
12.521,61
ΚΑΜΠ
2,340
%Διαφορά
-3,31%
Διαφορά
-0,08
Σ. Όγκος
2.188
Σ. Αξία
5.221,16
ΞΥΛΚ
0,395
%Διαφορά
-3,19%
Διαφορά
-0,01
Σ. Όγκος
60.507
Σ. Αξία
23.955,19
ΔΟΜΙΚ
3,430
%Διαφορά
-3,11%
Διαφορά
-0,11
Σ. Όγκος
8.067
Σ. Αξία
27.747,15
ΙΑΤΡ
1,815
%Διαφορά
-2,94%
Διαφορά
-0,06
Σ. Όγκος
1.730
Σ. Αξία
3.172,50
ΛΑΝΑΚ
1,040
%Διαφορά
-2,80%
Διαφορά
-0,03
Σ. Όγκος
505
Σ. Αξία
523,96
ΓΕΒΚΑ
1,825
%Διαφορά
-2,67%
Διαφορά
-0,05
Σ. Όγκος
7.525
Σ. Αξία
14.151,90
ΜΑΘΙΟ
1,110
%Διαφορά
-2,63%
Διαφορά
-0,03
Σ. Όγκος
1
Σ. Αξία
1,11