Εικόνα Αγοράς Νέα Επενδυτή

Εικόνα Αγοράς

Δείκτης
Τιμή
%Διαφορά
Διαφορά
Σ. Όγκος
Σ. Αξία
ΣΑΡΑΝ
1,070
-9,32%
-0,11
2.000
2.140,00
ΣΑΤΟΚ
0,023
-8,16%
0,00
2.002
45,05
ΜΙΝ
0,452
-7,38%
-0,04
10
4,52
ΣΠΥΡ
0,190
-5,00%
-0,01
983
186,77
ΒΙΟΤ
0,238
-4,80%
-0,01
200
47,60
ΕΛΛΑΚΤΩΡ
2,085
-4,58%
-0,10
368.122
786.129,76
ΜΕΡΚΟ
45,800
-4,18%
-2,00
35
1.654,40
ΦΙΕΡ
0,430
-4,02%
-0,02
3.344
1.437,92
ΚΥΡΙΟ
1,100
-3,93%
-0,05
1.000
1.100,00
ΑΒΕ
0,516
-3,73%
-0,02
42.250
21.989,40
ΙΝΚΑΤ
1,528
-3,29%
-0,05
222.001
338.966,65
ΜΙΓ
0,047
-3,07%
0,00
2.082.960
99.910,96
Δείκτης
Τιμή
ΣΑΡΑΝ
1,070
%Διαφορά
-9,32%
Διαφορά
-0,11
Σ. Όγκος
2.000
Σ. Αξία
2.140,00
ΣΑΤΟΚ
0,023
%Διαφορά
-8,16%
Διαφορά
0,00
Σ. Όγκος
2.002
Σ. Αξία
45,05
ΜΙΝ
0,452
%Διαφορά
-7,38%
Διαφορά
-0,04
Σ. Όγκος
10
Σ. Αξία
4,52
ΣΠΥΡ
0,190
%Διαφορά
-5,00%
Διαφορά
-0,01
Σ. Όγκος
983
Σ. Αξία
186,77
ΒΙΟΤ
0,238
%Διαφορά
-4,80%
Διαφορά
-0,01
Σ. Όγκος
200
Σ. Αξία
47,60
ΕΛΛΑΚΤΩΡ
2,085
%Διαφορά
-4,58%
Διαφορά
-0,10
Σ. Όγκος
368.122
Σ. Αξία
786.129,76
ΜΕΡΚΟ
45,800
%Διαφορά
-4,18%
Διαφορά
-2,00
Σ. Όγκος
35
Σ. Αξία
1.654,40
ΦΙΕΡ
0,430
%Διαφορά
-4,02%
Διαφορά
-0,02
Σ. Όγκος
3.344
Σ. Αξία
1.437,92
ΚΥΡΙΟ
1,100
%Διαφορά
-3,93%
Διαφορά
-0,05
Σ. Όγκος
1.000
Σ. Αξία
1.100,00
ΑΒΕ
0,516
%Διαφορά
-3,73%
Διαφορά
-0,02
Σ. Όγκος
42.250
Σ. Αξία
21.989,40
ΙΝΚΑΤ
1,528
%Διαφορά
-3,29%
Διαφορά
-0,05
Σ. Όγκος
222.001
Σ. Αξία
338.966,65
ΜΙΓ
0,047
%Διαφορά
-3,07%
Διαφορά
0,00
Σ. Όγκος
2.082.960
Σ. Αξία
99.910,96