Εικόνα Αγοράς Νέα Επενδυτή

Εικόνα Αγοράς

Δείκτης
Τιμή
%Διαφορά
Διαφορά
Σ. Όγκος
Σ. Αξία
ΑΑΑΠ
3,100
-11,93%
-0,42
125
387,50
ΜΟΝΤΑ
0,600
-7,69%
-0,05
2.025
1.194,00
ΕΒΡΟΦ
0,714
-6,30%
-0,05
1.050
754,90
ΙΝΤΕΤ
0,868
-5,86%
-0,05
401
348,15
ΠΑΙΡ
0,690
-5,48%
-0,04
404
266,76
ΡΕΒΟΙΛ
1,185
-5,20%
-0,07
30.942
37.022,56
ΠΕΙΡ
1,090
-5,18%
-0,06
2.436.447
2.662.272,21
ΚΡΙ
5,080
-4,87%
-0,26
17.602
90.323,60
ΧΑΙΔΕ
0,500
-4,76%
-0,03
831
418,46
ΣΙΔΜΑ
1,850
-4,64%
-0,09
1.690
3.181,95
ΦΡΙΓΟ
0,089
-4,30%
0,00
333.060
29.884,36
ΕΤΕ
3,024
-4,03%
-0,13
1.202.362
3.683.786,81
Δείκτης
Τιμή
ΑΑΑΠ
3,100
%Διαφορά
-11,93%
Διαφορά
-0,42
Σ. Όγκος
125
Σ. Αξία
387,50
ΜΟΝΤΑ
0,600
%Διαφορά
-7,69%
Διαφορά
-0,05
Σ. Όγκος
2.025
Σ. Αξία
1.194,00
ΕΒΡΟΦ
0,714
%Διαφορά
-6,30%
Διαφορά
-0,05
Σ. Όγκος
1.050
Σ. Αξία
754,90
ΙΝΤΕΤ
0,868
%Διαφορά
-5,86%
Διαφορά
-0,05
Σ. Όγκος
401
Σ. Αξία
348,15
ΠΑΙΡ
0,690
%Διαφορά
-5,48%
Διαφορά
-0,04
Σ. Όγκος
404
Σ. Αξία
266,76
ΡΕΒΟΙΛ
1,185
%Διαφορά
-5,20%
Διαφορά
-0,07
Σ. Όγκος
30.942
Σ. Αξία
37.022,56
ΠΕΙΡ
1,090
%Διαφορά
-5,18%
Διαφορά
-0,06
Σ. Όγκος
2.436.447
Σ. Αξία
2.662.272,21
ΚΡΙ
5,080
%Διαφορά
-4,87%
Διαφορά
-0,26
Σ. Όγκος
17.602
Σ. Αξία
90.323,60
ΧΑΙΔΕ
0,500
%Διαφορά
-4,76%
Διαφορά
-0,03
Σ. Όγκος
831
Σ. Αξία
418,46
ΣΙΔΜΑ
1,850
%Διαφορά
-4,64%
Διαφορά
-0,09
Σ. Όγκος
1.690
Σ. Αξία
3.181,95
ΦΡΙΓΟ
0,089
%Διαφορά
-4,30%
Διαφορά
0,00
Σ. Όγκος
333.060
Σ. Αξία
29.884,36
ΕΤΕ
3,024
%Διαφορά
-4,03%
Διαφορά
-0,13
Σ. Όγκος
1.202.362
Σ. Αξία
3.683.786,81