Εικόνα Αγοράς Νέα Επενδυτή

Εικόνα Αγοράς

Δείκτης
Τιμή
%Διαφορά
Διαφορά
Σ. Όγκος
Σ. Αξία
ΣΑΤΟΚ
0,031
-19,48%
-0,01
11.000
341,00
ΕΠΙΛΚ
0,140
-11,39%
-0,02
8.999
1.223,86
ACAG
13,700
-5,52%
-0,80
24.222
337.627,60
ΒΙΟΤ
0,228
-5,00%
-0,01
7.451
1.642,83
ΕΛΛΑΚΤΩΡ
2,190
-3,52%
-0,08
67.256
149.341,66
ΙΝΛΟΤ
0,600
-2,44%
-0,02
199.003
119.678,22
ΛΑΜΔΑ
6,210
-2,20%
-0,14
201.168
1.270.779,25
ΟΤΟΕΛ
13,760
-1,71%
-0,24
32.028
443.076,78
ΑΤΡΑΣΤ
6,000
-1,64%
-0,10
1.258
7.520,60
ΜΕΝΤΙ
3,600
-1,64%
-0,06
1.983
7.154,52
ΟΛΘ
24,200
-1,63%
-0,40
621
15.156,80
ΕΛΓΕΚ
0,460
-1,50%
-0,01
12.000
5.518,75
Δείκτης
Τιμή
ΣΑΤΟΚ
0,031
%Διαφορά
-19,48%
Διαφορά
-0,01
Σ. Όγκος
11.000
Σ. Αξία
341,00
ΕΠΙΛΚ
0,140
%Διαφορά
-11,39%
Διαφορά
-0,02
Σ. Όγκος
8.999
Σ. Αξία
1.223,86
ACAG
13,700
%Διαφορά
-5,52%
Διαφορά
-0,80
Σ. Όγκος
24.222
Σ. Αξία
337.627,60
ΒΙΟΤ
0,228
%Διαφορά
-5,00%
Διαφορά
-0,01
Σ. Όγκος
7.451
Σ. Αξία
1.642,83
ΕΛΛΑΚΤΩΡ
2,190
%Διαφορά
-3,52%
Διαφορά
-0,08
Σ. Όγκος
67.256
Σ. Αξία
149.341,66
ΙΝΛΟΤ
0,600
%Διαφορά
-2,44%
Διαφορά
-0,02
Σ. Όγκος
199.003
Σ. Αξία
119.678,22
ΛΑΜΔΑ
6,210
%Διαφορά
-2,20%
Διαφορά
-0,14
Σ. Όγκος
201.168
Σ. Αξία
1.270.779,25
ΟΤΟΕΛ
13,760
%Διαφορά
-1,71%
Διαφορά
-0,24
Σ. Όγκος
32.028
Σ. Αξία
443.076,78
ΑΤΡΑΣΤ
6,000
%Διαφορά
-1,64%
Διαφορά
-0,10
Σ. Όγκος
1.258
Σ. Αξία
7.520,60
ΜΕΝΤΙ
3,600
%Διαφορά
-1,64%
Διαφορά
-0,06
Σ. Όγκος
1.983
Σ. Αξία
7.154,52
ΟΛΘ
24,200
%Διαφορά
-1,63%
Διαφορά
-0,40
Σ. Όγκος
621
Σ. Αξία
15.156,80
ΕΛΓΕΚ
0,460
%Διαφορά
-1,50%
Διαφορά
-0,01
Σ. Όγκος
12.000
Σ. Αξία
5.518,75