Εικόνα Αγοράς Νέα Επενδυτή

Νέα Επενδυτή

1019.74 ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
0,42%

Χρηματιστήριο Αθηνών

Ο Γενικός Δείκτης (ΓΔ) του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΧΑ) κατά την σημερινή συνεδρίαση επανήλθε στα κέρδη, ανακτώντας μέρος του εδάφους που απώλεσε κατά την χθεσινή συνεδρίαση. Τελικά, ο ΓΔ έκλεισε με κέρδη 1,17% στις 979,06 μονάδες, με αξία συναλλαγών 77 εκατομμύρια ευρώ.

Ημερομηνία: 20/01/2023

Ο Γενικός Δείκτης (ΓΔ) του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΧΑ) κατά την σημερινή συνεδρίαση χαρακτηρίστηκε από έντονη νευρικότητα και συνεχής εναλλαγές προσήμου, με προσπάθεια διακράτησης των κεκτημένων των τελευταίων ημερών, απορροφώντας τις πωλήσεις κατοχύρωσης κερδών. Τελικά, ο ΓΔ έκλεισε με κέρδη 0,26% στις 989,58 μονάδες, με αξία συναλλαγών 191 εκατομμύρια ευρώ.

Ημερομηνία: 18/01/2023

Ο Γενικός Δείκτης (ΓΔ) του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΧΑ) κατά την σημερινή συνεδρίαση συνέχισε ανοδικά, ξεπερνώντας το επίπεδο των 970 μονάδων και καταγράφοντας υψηλό των τελευταίων οκτώ ετών. Τελικά, ο ΓΔ έκλεισε με κέρδη 1,33% στις 981,26 μονάδες, με αξία συναλλαγών 91 εκατομμύρια ευρώ.

Ημερομηνία: 16/01/2023

Ο Γενικός Δείκτης (ΓΔ) του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΧΑ) κατά την σημερινή συνεδρίαση χαρακτηρίστηκε για τέταρτη μέρα από συσσώρευση και την απόπειρα μιας πρώτης προσπάθειας προσέγγισης των 970 μονάδων. Τελικά, ο ΓΔ έκλεισε με κέρδη 0,44% στις 968,38 μονάδες, με αξία συναλλαγών 87 εκατομμύρια ευρώ.

Ημερομηνία: 13/01/2023