Εικόνα Αγοράς Νέα Επενδυτή

EUROTRUST
Ασφαλιστικοί Πράκτορες A.E.

Λοιπές Ασφαλίσεις

Τα ασφαλιστικά προγράμματα είναι πολύ περισσότερα από όσα παρουσιάζονται στα προηγούμενα εικονίδια! Όσο οι ασφαλιστικές ανάγκες διευρύνονται, τόσο σχεδιάζονται ασφαλιστικά προγράμματα για να τις καλύπτουν.

Στη συνέχεια παραθέτουμε ενδεικτικά ασφαλιστικά προγράμματα που προσφέρονται στην αγορά για τα οποία μπορούμε να σας ενημερώσουμε με υπευθυνότητα.

 • Φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων
 • Περιβαλλοντικών ευθυνών
 • Έργων Τέχνης
 • Κατά παντός κινδύνου συναρμολόγησης και λειτουργίας
 • Λειτουργίας ΚΤΕΟ
 • Ξενοδοχειακών μονάδων
 • Εκπαιδευτηρίων
 • Ταξιδιωτική ασφάλιση
 • Cyber Insurance
 • Αποπληρωμής δανείων
 • Τεχνικές ασφαλίσεις
 • Ασφάλιση DRONES
 • Ασφάλιση Αλλοδαπών
 • Αγροτικές ασφαλίσεις ζωικού ή φυτικού κεφαλαίου
 • Μεταφερομένων εμπορευμάτων
 • Καταστημάτων/Γραφείων/Ιατρείων
 • Οδικής Βοήθειας
 • Πλοίων και Αεροσκαφών
 • κ.λπ.

Μην Διστάσετε να Επικοινωνήστε με την Eurotrust Ασφαλιστικοί Πράκτορες Α.Ε.!
…και αμέσως…

 • θα καταγράψουμε τις ασφαλιστικές σας ανάγκες
 • θα σας προτείνουμε εναλλακτικά προγράμματα ασφάλισης
 • θα σας βοηθήσουμε να επιλέξετε το πρόγραμμα που θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις σας καλύπτοντας τις πραγματικές σας ανάγκες και πάντοτε σύμφωνα με τις οικονομικές σας δυνατότητες!

Συχνές Ερωτήσεις

ΛΟΙΠΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ
 • Σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνεται η ασφάλιση Κυβερνοεπιθέσεων – Cyber Risk Insurance;

  Σε επιχειρήσεις που:
  • Διατηρούν εταιρική ιστοσελίδα
  • Διατηρούν ηλεκτρονικό πελατολόγιο
  • Χρησιμοποιούν «cloud computing» για την αποθήκευση πελατολογίου
  • Βασίζονται σε τεχνολογικά συστήματα για την λειτουργία τους
  • Διατηρούν ευαίσθητες πληροφορίες σε ηλεκτρονικά αρχεία
  • Παρέχουν την δυνατότητα ηλεκτρονικής πώλησης

 • Σε ποιους απευθύνεται η Ασφάλιση Έργων Τέχνης;

  Απευθύνεται σε συλλέκτες, γκαλερί, αίθουσες έργων τέχνης, ιδρύματα, διοργανωτές εκθέσεων και παρέχει πλήρη κάλυψη για τα έργα τέχνης σχετικά με τους κινδύνους που αυτά διατρέχουν είτε κατά την φύλαξή τους σε συγκεκριμένους χώρους είτε κατά την έκθεση και μεταφορά τους.

 • Ποιους αφορά και τι κινδύνους καλύπτει η Ασφάλιση Εκδηλώσεων;

  Αφορά τους διοργανωτές συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων, εκθέσεων και άλλων εκδηλώσεων κατά περίπτωση.
  Ενδεικτικοί ασφαλιζόμενοι κίνδυνοι είναι οι εξής:
  • Ακύρωση και Διακοπή για «οποιαδήποτε αιτία» πέραν του ελέγχου του Διοργανωτή (π.χ. σεισμός, φωτιά, απεργίες, εθνικό πένθος, φυσική (υλική) ζημιά)
  • Αδυναμία εμφάνισης στο χώρο της εκδήλωσης κυρίων συντελεστών της εκδήλωσης
  • Καιρικές Συνθήκες που δεν επιτρέπουν την πραγματοποίηση της εκδήλωσης
  • Αστική Ευθύνη για σωματικές βλάβες έναντι τρίτων/συντονιστών της εκδήλωσης
  • Αστική Ευθύνη για υλικές ζημιές στους χώρους της εκδήλωσης
  • Ασφάλιση Προσωπικού Ατυχήματος/Ασθένειας για όλους τους συντελεστές της εκδήλωσης

 • Τι καλύπτει η ασφάλιση περιβαλλοντικής αστικής ευθύνης;

  Σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και κοινοτική περιβαλλοντολογική νομοθεσία διαμορφώνεται ένα νέο καθεστώς απόδοσης ευθύνης για τη διασφάλιση της ενεργούς προστασίας του περιβάλλοντος. Στο νέο αυτό καθεστώς εμπίπτουν περιβαλλοντικές ζημίες στα νερά, στο έδαφος, στα προστατευόμενα είδη και στους φυσικούς οικότοπους.

  Η Ασφάλιση Περιβαλλοντικής Ευθύνης (Environmental Liability), απόλυτα προσηλωμένη στην νομοθεσία, ανταποκρίνεται στις εξελισσόμενες ανάγκες κάθε επιχείρησης, ανεξάρτητα από το μέγεθος ή την δραστηριότητά της, προσφέροντας σε αυτήν τις απαιτούμενες καλύψεις σύμφωνα με το νέο καθεστώς ευθύνης.

  • Κάλυψη των δαπανών αποκατάστασης περιβαλλοντικής ζημίας από απρόβλεπτο ατύχημα, για το οποίο έχει καταλογισθεί ευθύνη από την αρμόδια αρχή
  • Κάλυψη δαπανών περιορισμού της περιβαλλοντικής ζημίας
  • Κάλυψη δαπανών εκπόνησης των απαιτούμενων από την νομοθεσία μελετών και προτάσεων για την αποκατάσταση της ζημίας
  • Κάλυψη αστικής ευθύνης προς τρίτους
  • Κάλυψη δαπανών νομικής υποστήριξης
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου και εξειδικευμένες περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις