Εικόνα Αγοράς Νέα Επενδυτή

EUROTRUST
Ασφαλιστικοί Πράκτορες A.E.

Χρηματικές Απώλειες

Μια σειρά ασφαλιστικών καλύψεων που πολλές επιχειρήσεις αγνοούν ή στις οποίες δεν δίνουν ιδιαίτερο βάρος είναι οι καλύψεις χρηματικών απωλειών και οι καλύψεις απώλειας κερδών. Οι καλύψεις αυτές προσφέρονται είτε με ανεξάρτητα συμβόλαια είτε ως συμπληρωματικές σε ευρύτερα προγράμματα επιχειρηματικών καλύψεων.

Σε ένα ασφαλιστήριο χρηματικών απωλειών περιλαμβάνονται συνήθως τρία μέρη: α) η κλοπή μετά από διάρρηξη ή ληστεία χρηματοκιβωτίου/ληστεία ταμείου, β) η κλοπή κατά τη μεταφορά χρημάτων και γ) η κατάχρηση εμπιστοσύνης υπαλλήλων. Αντίθετα, η κάλυψη της απώλειας κερδών σχετίζεται με την αναγκαστική διακοπή για κάποιο χρονικό διάστημα της λειτουργίας της επιχείρησης, μετά από ένα ζημιογόνο γεγονός που είχε ήδη ασφαλίσει, π.χ. μετά από μια πυρκαγιά και συνήθως περιλαμβάνει: α) την απώλεια του καθαρού κέρδους, λόγω μερικής ή ολικής διακοπής της λειτουργίας της επιχείρησης, β) τα γενικά έξοδα, όπως ενοίκια, δάνεια, μισθοί, φόροι, τόκοι και λοιπά έξοδα, τα οποία συνεχίζουν να υφίστανται και να πληρώνονται και γ) τυχόν πρόσθετα έξοδα που θα δημιουργηθούν λόγω της ζημιάς που υπέστη η επιχείρηση, όπως έξοδα προσωρινής εγκατάστασης, προσωρινή ενοικίαση μηχανημάτων για αντικατάσταση καταστραφέντων, κ.λπ.

Ενώ αποτελούν τελείως διαφορετικές καλύψεις, προσφέρουν ουσιαστικά την εξασφάλιση χρηματικής ρευστότητας της επιχείρησης κατά τη δύσκολη μεταβατική περίοδο που ακολουθεί μετά από ένα ζημιογόνο γεγονός.

Μην Διστάσετε να Επικοινωνήστε με την Eurotrust Ασφαλιστικοί Πράκτορες Α.Ε.!
…και αμέσως…

 • θα καταγράψουμε τις ασφαλιστικές σας ανάγκες
 • θα σας προτείνουμε εναλλακτικά προγράμματα ασφάλισης
 • θα σας βοηθήσουμε να επιλέξετε το πρόγραμμα που θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις σας καλύπτοντας τις πραγματικές σας ανάγκες και πάντοτε σύμφωνα με τις οικονομικές σας δυνατότητες!

Συχνές Ερωτήσεις

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ
 • Τι περιλαμβάνει ένα ασφαλιστήριο χρηματικών απωλειών;

  Ένα ασφαλιστήριο Χρηματικών Απωλειών περιλαμβάνει συνήθως τρία μέρη:
  α) την κλοπή μετά από διάρρηξη ή ληστεία χρηματοκιβωτίου και τη ληστεία του ταμείου,
  β) την απώλεια χρημάτων που θα οφείλεται σε ληστεία από αγνώστους, με την χρήση βίας ή απειλής βίας, κατά την μεταφορά των χρημάτων της επιχείρησης από τον ίδιο τον ασφαλισμένο επιχειρηματία ή υπαλλήλους του ή ειδικά εξουσιοδοτημένα άτομα και
  γ) την κατάχρηση εμπιστοσύνης υπαλλήλων, δηλαδή κάθε απώλεια χρημάτων που θα οφείλεται σε κατάχρηση της εμπιστοσύνης που ο ασφαλισμένος επιχειρηματίας είχε δείξει στο συγκεκριμένο υπάλληλό του

 • Ποιο είναι το πλαίσιο ασφάλισης της κάλυψης «Κλοπή μετά από ληστεία ταμείου ή διάρρηξη χρηματοκιβωτίου»;

  Με την κάλυψη αυτή ασφαλίζεται κάθε απώλεια χρημάτων που βρίσκονται αποκλειστικά και μόνο εντός του χρηματοκιβωτίου της ασφαλισμένης επιχείρησης, μετά από διάρρηξη, με βίαια μέσα, του χώρου όπου βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο και του ίδιου του χρηματοκιβωτίου, που θα αποδεικνύονται από τις κακώσεις και τα ίχνη παραβίασης.

  Καλύπτεται επίσης η ληστεία του ταμείου ή της ταμειακής μηχανής ή του χρηματοκιβωτίου, που πραγματοποιείται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μετά από επίθεση ή/και χρήση βίας (ή απειλής χρήσης βίας) στον ασφαλισμένο επιχειρηματία ή σε εργαζόμενο ή σε πρόσωπο που νόμιμα βρίσκεται στο χώρο της επιχείρησης.

 • Ποιο είναι το πλαίσιο ασφάλισης της κάλυψης «Κλοπή κατά τη μεταφορά χρημάτων»;

  Με την κάλυψη αυτή καλύπτεται κάθε απώλεια χρημάτων που θα οφείλεται σε ληστεία από αγνώστους, με τη χρήση βίας ή απειλής βίας, κατά τη μεταφορά των χρημάτων της επιχείρησης από τον ίδιο τον ασφαλισμένο επιχειρηματία ή υπαλλήλους του ή ειδικά εξουσιοδοτημένα άτομα (π.χ. από και προς τη συνεργαζόμενη τράπεζα).

  Για τις συνθήκες της μεταφοράς πρέπει να ισχύουν ορισμένες προϋποθέσεις, όπως για παράδειγμα η ηλικία του υπαλλήλου που μεταφέρει τα χρήματα, ο χρόνος εργασίας του στο συγκεκριμένο εργοδότη, τα μέτρα προστασίας κ.λπ.

 • Ποιο είναι το πλαίσιο ασφάλισης της κάλυψης «Κατάχρηση εμπιστοσύνης υπαλλήλων»;

  Με την παροχή αυτή καλύπτεται κάθε απώλεια χρημάτων που θα οφείλεται σε κατάχρηση της εμπιστοσύνης που ο ασφαλισμένος επιχειρηματίας είχε δείξει στον υπάλληλό του.

  Ουσιαστικά πρόκειται για υπαλλήλους που διαχειρίζονται ή μεταφέρουν χρήματα της επιχείρησης, τα οποία τα οικειοποιούνται, χωρίς να δεχθούν οποιαδήποτε επίθεση, βία ή να είναι θύματα κλοπής ή ληστείας.

  Στις περιπτώσεις αυτές υπάρχουν συνήθως συγκεκριμένες προθεσμίες, εντός των οποίων πρέπει να αποκαλυφθεί η κατάχρηση και να δηλωθεί στην ασφαλιστική εταιρεία.