Εικόνα Αγοράς Νέα Επενδυτή

EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
Μέλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών

Τραπεζικοί Λογαριασμοί

Αναλήψεις ή καταθέσεις χρημάτων μέχρι του ποσού των 500 € μπορούν να πραγματοποιούνται στα ταμεία της EUROTRUST. Ποσά που υπερβαίνουν τα 500 € θα διακινηθούν μέσω των παρακάτω τραπεζικών λογαριασμών:

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΑΡΙΘΜΟΣ ΙΒΑΝ
ΕΘΝΙΚΗ04147202297GR4901100410000004147202297
ALPHA BANK (EURO)101002002025042 GR1001401010101002002025042
ALPHA BANK (USD) 101015001004197GR7801401010101015001004197
EUROBANK 00260025480201550352GR8602600250000480201550352
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5029000349140GR9501720290005029000349140
ATTICA BANK 84038393GR7601600690000000084038393

Σημαντικές επισημάνσεις:

  • Σε περίπτωση κατάθεσης, παρακαλούμε σημειώνετε το ονοματεπώνυμο και τον κωδικό σας.
  • Τα χρηματικά σας υπόλοιπα τηρούνται από τη EUROTRUST σε τραπεζικούς λογαριασμούς. Σε καμία περίπτωση δεν χρησιμοποιούνται από την εταιρεία καθ’ οιονδήποτε τρόπο ούτε και επενδύονται, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Συχνές Ερωτήσεις

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ