Εικόνα Αγοράς Νέα Επενδυτή

EUROTRUST
Ασφαλιστικοί Πράκτορες A.E.

Ομαδικές Ασφαλίσεις Υγείας

Η ομαδική ασφάλιση αφορά σε προγράμματα ζωής και υγείας, όπως είναι τα συνταξιοδοτικά προγράμματα, τα προγράμματα δημιουργίας εφάπαξ, οι ασφαλίσεις απώλειας ζωής, η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, η νοσοκομειακή περίθαλψη, τα ατυχήματα κ.λπ. Για την σύναψη ενός ομαδικού ασφαλιστηρίου θα πρέπει να υπάρχει ένας φορέας, ιδιωτικός ή δημόσιος, που συνδέει τα μέλη της ομάδας που συνήθως δεν μπορεί να είναι λιγότερα από δέκα.

Η πιο συνηθισμένη περίπτωση ενός ομαδικού συμβολαίου είναι οι εργαζόμενοι μιας επιχείρησης αλλά υπάρχουν και ομαδικά ασφαλιστήρια συμβόλαια που απευθύνονται σε άλλες ομάδες ατόμων, όπως τα μέλη ενός φυσιολατρικού συλλόγου, οι αθλητές μιας ομάδας, οι συνταξιούχοι ενός οργανισμού, οι πελάτες μιας συγκεκριμένης επιχείρησης, οι μαθητές ενός σχολείου, τα μέλη ενός κυνηγετικού συλλόγου, οι μετέχοντες σε μια οργανωμένη εκδρομή, οι εγγεγραμμένοι σε ένα επαγγελματικό επιμελητήριο, τα μέλη μιας επιστημονικής ομάδας, το διδακτικό προσωπικό ενός ιδρύματος και κάθε άλλη ομάδα που μπορούμε να σκεφτούμε.

Μέσω ενός ομαδικού ασφαλιστηρίου συμβολαίου μιας επιχείρησης ο εργαζόμενος αποκτά αξιοπρεπή πρόσβαση στον τομέα της υγείας αλλά και συμπληρωματική οικονομική ενίσχυση όταν αποχωρήσει από την εργασία του και επιτυγχάνεται σειρά ωφελειών τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τους εργοδότες.

Πολλά από τα ομαδικά συμβόλαια προβλέπουν την ατομική συνέχιση της ασφάλισης όταν ένα πρόσωπο πάψει να είναι μέλος της ομάδας. Ειδικά τα ομαδικά ασφαλιστήρια υγείας προσφέρουν περισσότερες δυνατότητες ασφάλισης σε άτομα με προϋπάρχοντα προβλήματα υγείας ενώ συνήθως το κόστος είναι χαμηλότερο από τα αντίστοιχα ατομικά συμβόλαια.

Μην Διστάσετε να Επικοινωνήστε με την Eurotrust Ασφαλιστικοί Πράκτορες Α.Ε.!
…και αμέσως…

 • θα καταγράψουμε τις ασφαλιστικές σας ανάγκες
 • θα σας προτείνουμε εναλλακτικά προγράμματα ασφάλισης
 • θα σας βοηθήσουμε να επιλέξετε το πρόγραμμα που θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις σας καλύπτοντας τις πραγματικές σας ανάγκες και πάντοτε σύμφωνα με τις οικονομικές σας δυνατότητες!

Συχνές Ερωτήσεις

ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ
 • Ποια είναι τα πλεονεκτήματα ενός Ομαδικού Προγράμματος Υγείας;

  • H ομαδική ασφάλιση του προσωπικού μιας επιχείρησης συνεπάγεται με την εξασφάλιση της κινητήριας δύναμης της επιχείρησης
  • Ενδυναμώνει την αφοσίωση και την αποδοτικότητα των εργαζομένων
  • Δυνατότητα ασφάλισης όλων των εργαζομένων, ακόμη και χωρίς έλεγχο της υγείας τους, μέχρι και το 70ο έτος της ηλικίας τους
  • Χαμηλό κόστος ασφαλίστρων ανά εργαζόμενο
  • Φοροαπαλλαγή για τον εργοδότη, μιας και ένα ομαδικό συμβόλαιο εκπίπτει σαν έξοδο της επιχείρησης (με τις ισχύουσες διατάξεις)
  • Δυνατότητα διαφοροποίησης παροχών, ανάλογα τη βαθμίδα των εργαζομένων
  • Δυνατότητα ασφάλισης και των μελών της οικογένειας του εργαζομένου, ως καλυπτόμενα μέλη με πολύ χαμηλό κόστος
  • Οικονομική ενίσχυση της οικογένειας του εργαζόμενου σε περίπτωση πρόωρου θανάτου του, διάγνωση σοβαρής ασθένειας ή πάθησης ή μόνιμης ανικανότητας
  • Καλύψεις που παρέχονται μέσω ενός ομαδικού συμβολαίου δεν παρέχονται σε ένα ατομικό
  • Οι εργαζόμενοι μπορούν να κάνουν επέκταση του ομαδικού συμβολαίου υγείας, ατομικά, με πολύ χαμηλό κόστος εξοικονομώντας χρήματα από τα ετήσια οικογενειακά έξοδα τους
  • Οι επιχειρήσεις όταν προσφέρουν ομαδική ασφάλιση στους εργαζόμενους, εξασφαλίζουν πλεονεκτήματα έναντι άλλων επιχειρήσεων ανταγωνισμού
  • Κίνητρο συνεργασίας για τους εργαζομένους με την επιχείρηση καθώς ενισχύει την προσέλευση και διατήρηση ικανών στελεχών
  • Υπάρχει ευελιξία όσον αφορά τις παροχές – καλύψεις, όπου προσαρμόζονται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης
  • Συνεισφέρει στη μείωση των εξόδων της επιχείρησης
  • Καλύτερη σχέση εργαζομένων και εργοδοτών
  • Ως επιπλέον παροχή δεν ενσωματώνεται στο μισθό των εργαζομένων και ως εκ τούτου μπορεί να διακοπεί χωρίς συνέπειες προς την εταιρεία
  • Δημιουργεί αυξημένο κύρος για την επιχείρηση βελτιώνοντας τη δημόσια εικόνα της
  • Μπορεί να πραγματοποιηθεί τόσο σε μεγάλες επιχειρήσεις, όσο και σε μεσαίες και μικρές (κάτω των 10 ατόμων)
  • Ουσιαστική παροχή για τους εργαζομένους – αντίστοιχου ύψους αύξηση στο μισθό, αφού ο εργαζόμενος δεν έχει παρακράτηση και δεν φορολογείται
  • Αναβαθμίζεται το κοινωνικό ταμείο ασφάλισης
  • Προσφέρει αίσθημα σιγουριάς και ασφάλειας

 • Ποια είναι τα βασικά στοιχεία ενός Ομαδικού Προγράμματος Ζωής/Υγείας;

  • Νοσοκομειακή Περίθαλψη
  • Εξωνοσοκομειακή Περίθαλψη
  • Δυνατότητα επιλογής διαφορετικού Προγράμματος ανά Ομάδες Εργαζομένων
  • Δυνατότητα Κάλυψης Εξαρτώμενων Μελών
  • Παροχές σε περίπτωση Θανάτου/ Ανικανότητας
  • Κάλυψη Απώλειας Εισοδήματος