Εικόνα Αγοράς Νέα Επενδυτή

EUROTRUST
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Ανακοινώσεις

ΑΡΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης (Αρ. Φύλλου 2625, 7.12.2015, άρθρο 1) απελευθερώνονται οι κεφαλαιακοί περιορισμοί (capital controls) για τις συναλλαγές στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Καταργείται ο διαχωρισμός μεταξύ «Νέου χρήματος» και «Παλαιού χρήματος» όπως είχε επιβληθεί με πράξη νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄84, 18.7.2015, άρθρο 2). Δηλαδή, οι επενδυτές θα μπορούν πλέον να πραγματοποιούν μεταφορές χρημάτων από τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς για αγορά μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ (Χ-ΝΕΤ)

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 παράγραφος στ΄ της από 18.7.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 84/18-07-2015) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ΦΕΚ Β’ 2100/25.09.2015 σας ενημερώνουμε ότι, από σήμερα 25/11/2015, επιτρέπεται η μεταφορά κεφαλαίων στο εξωτερικό για την απόκτηση συγκεκριμένων επενδυτικών προϊόντων αλλοδαπής (χρηματοπιστωτικών μέσων του άρθρου 5 του ν.3606/2007), με χρήση Κεφαλαίων που προέρχονται από:

  • μεταφορές πίστωσης (εισερχόμενα εμβάσματα) από το εξωτερικό.
  • ρευστοποιήσεις χρηματοπιστωτικών μέσων αλλοδαπής.
  • την είσπραξη χρηματικών διανομών χρηματοπιστωτικών μέσων αλλοδαπής (Κουπόνια Ομολόγων, Λήξεις Ομολόγων, Μερίσματα κλπ).

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΧΡΙ ΑΡΣΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι, σε περίπτωση που επιθυμείτε να καταθέσετε χρήματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς πελατείας της εταιρείας μας με σκοπό την αγορά μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα πρέπει να φροντίζετε να αναγράφεται στο καταθετήριο η ένδειξη «ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ», ή «ΝΕΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ», ή «NEW MONEY» έτσι ώστε το ποσό να γίνεται αποδεκτό από την εταιρεία μας σαν διαθέσιμα προς αγορά. Επιπροσθέτως, θα πρέπει να στέλνετε με FAX το καταθετήριο στην εταιρεία μας (αριθμός FAX: 2103238334).
Υπενθυμίζουμε ότι κατά την κατάθεση θα πρέπει να συμπληρώνεται, όπως πάντα, υποχρεωτικά ως αιτιολογία ο χρηματιστηριακός λογαριασμός του πελάτη (κωδικός) και το ονοματεπώνυμό του.