Εικόνα Αγοράς Νέα Επενδυτή

EUROTRUST
Ασφαλιστικοί Πράκτορες A.E.

Ασφάλιση Στόλων Οχημάτων

Η ασφάλιση ενός στόλου οχημάτων μιας επιχείρησης δεν είναι πάντα μια απλή υπόθεση. Πολλές επιχειρήσεις θεωρούν δυστυχώς την ασφάλιση του στόλου τους ως μια τυπική διαδικασία που προκύπτει από την υποχρεωτική ασφάλιση που προβλέπει ο νόμος, αναζητώντας απλώς φθηνότερα ασφάλιστρα, παραβλέποντας άλλες σημαντικές παραμέτρους, όπως π.χ. το ότι αποτελούν σημαντικό περιουσιακό στοιχείο της επιχείρησης ή τις τεράστιες ευθύνες της επιχείρησης σε περιπτώσεις ατυχημάτων που δεν εμπίπτουν στην υποχρεωτική ασφάλιση.

Ο στόλος των οχημάτων αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την άσκηση της καθημερινής δραστηριότητας πολλών επιχειρήσεων. Από τα φορτηγά μιας εταιρείας διανομής εμπορευμάτων μέχρι τα βυτιοφόρα συλλογής γάλακτος και τα ψυγεία διανομής του τελικού προϊόντος μιας γαλακτοβιομηχανίας και από τα μηχανήματα έργου μιας κατασκευαστικής εταιρείας μέχρι τις μικρές μοτοσυκλέτες μιας εταιρείας courier.

Στην ασφάλιση ενός οχήματος μπορούν να συμπεριληφθούνε πολλές και διαφορετικές καλύψεις, τις οποίες μπορούν να χωριστούν σε τρεις βασικές κατηγορίες: α) τις καλύψεις αστικών ευθυνών προς τρίτους, β) τις καλύψεις που αφορούν στο ίδιο το όχημα ως περιουσιακό στοιχείο και γ) τις καλύψεις που αφορούν πρόσθετες υπηρεσίες που παρέχονται στον ιδιοκτήτη ή/και τον οδηγό του οχήματος. Για την ασφάλιση στόλων οχημάτων οι εταιρείες παρέχουν ειδικά πακέτα συμφωνιών ως προς τις εκπτώσεις, την εξόφληση των ασφαλίστρων κ.λπ.

Μην Διστάσετε να Επικοινωνήστε με την Eurotrust Ασφαλιστικοί Πράκτορες Α.Ε.!
…και αμέσως…

 • θα καταγράψουμε τις ασφαλιστικές σας ανάγκες
 • θα σας προτείνουμε εναλλακτικά προγράμματα ασφάλισης
 • θα σας βοηθήσουμε να επιλέξετε το πρόγραμμα που θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις σας καλύπτοντας τις πραγματικές σας ανάγκες και πάντοτε σύμφωνα με τις οικονομικές σας δυνατότητες!

Συχνές Ερωτήσεις

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΟΛΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
 • Τι δικαιολογητικά ζητούν οι ασφαλιστικές εταιρίες για την ασφάλιση ενός στόλου οχημάτων;

  Για να ασφαλιστούν τα οχήματα της επιχείρησης, η ασφαλιστική εταιρία πρέπει να γνωρίζει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία, βάσει των οποίων θα προβεί σε εκτίμηση του κινδύνου:

  • Το αντικείμενο εργασιών της εταιρείας
  • Ο αριθμός κυκλοφορίας των οχημάτων
  • Το είδος των οχημάτων, αν είναι δηλαδή ΕΙΧ ή ΦΙΧ κ.λπ.
  • Η μάρκα, το μοντέλο και ο τύπος κάθε οχήματος
  • Φορολογήσιμοι ίπποι
  • Ιστορικό ζημιών τα τελευταία τρία χρόνια
  • Ασφαλισμένη αξία

 • Πόσα οχήματα απαιτούνται για την ασφάλιση;

  Συνήθως, χρειάζεται μία εταιρεία να έχει στον ίδιο Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 15 οχήματα προκειμένου να υπάρξει συμβόλαιο ασφάλισης στόλου οχημάτων. Ωστόσο, υπάρχουν και εταιρείες που ζητούν πάνω από 20 ή/και 25 οχήματα σε αυτού του τύπου τα συμβόλαια.