Εικόνα Αγοράς Νέα Επενδυτή

EUROTRUST
Ασφαλιστικοί Πράκτορες A.E.

Ασφάλιση Πιστώσεων

Κάθε σύγχρονος επιχειρηματίας, έμπορος ή ελεύθερος επαγγελματίας, μπορεί να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε στιγμή οικονομικά προβλήματα, αφού ουδείς γνωρίζει ποιος πελάτης, πότε και για ποιόν λόγο δεν θα μπορέσει να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του. Με ένα συμβόλαιο Ασφάλισης Πιστώσεων προστατεύεται σε μεγάλο βαθμό η βιωσιμότητα και η συνέχιση των εργασιών μιας επιχείρησης και παράλληλα δημιουργείται ένα χρηματοδοτικό εργαλείο στην δεδομένη χρονική στιγμή.

Τα συμβόλαια Ασφάλισης Πιστώσεων παρέχονται από συγκεκριμένες και εξειδικευμένες ασφαλιστικές εταιρείες και καλύπτουν ένα συγκεκριμένο εύρος αιτιών μη είσπραξης των απαιτήσεων, από την αφερεγγυότητα του πελάτη ή την πραγματική αδυναμία του για εμπρόθεσμη εξόφληση των υποχρεώσεών του, οπότε τότε μιλάμε για καθυστέρηση πληρωμής, μέχρι τους πολιτικούς κινδύνους που αναλαμβάνει ένας επιχειρηματίας, όπως για παράδειγμα η εμπλοκή σε πολεμική σύρραξη της χώρας στην οποία ευρίσκεται ο αγοραστής του εμπορεύματος ή κυβερνητικές αποφάσεις της χώρας αυτής σχετικά με τις εισαγωγές και τις εξαγωγές της.

Πέραν των καλύψεων, σημαντικό είναι ότι η εταιρεία Ασφάλισης Πιστώσεων και Απαιτήσεων ουσιαστικά μετατρέπεται σε μόνιμο σύμβουλο του επιχειρηματία ως προς την αξιοπιστία, την φερεγγυότητα και την επικινδυνότητα των πελατών του και των αγορών στις οποίες δραστηριοποιείται, ενώ τα προγράμματα Ασφάλισης Πιστώσεων προβλέπουν πάντα και την συμμετοχή του ασφαλισμένου στην εκάστοτε απαίτηση.

Μην Διστάσετε να Επικοινωνήστε με την Eurotrust Ασφαλιστικοί Πράκτορες Α.Ε.!
…και αμέσως…

 • θα καταγράψουμε τις ασφαλιστικές σας ανάγκες
 • θα σας προτείνουμε εναλλακτικά προγράμματα ασφάλισης
 • θα σας βοηθήσουμε να επιλέξετε το πρόγραμμα που θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις σας καλύπτοντας τις πραγματικές σας ανάγκες και πάντοτε σύμφωνα με τις οικονομικές σας δυνατότητες!

Συχνές Ερωτήσεις

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
 • Τι καλύπτει η ασφάλιση πιστώσεων;

  Η ασφάλιση πιστώσεων καλύπτει την ασφαλιζόμενη επιχείρηση από τον κίνδυνο κάποιος πελάτης της να μην εξοφλήσει τις εμπορικές οφειλές του. Αυτό είναι δυνατό να συμβεί είτε επειδή ο πελάτης της πτώχευσε είτε επειδή δεν πλήρωσε τις οφειλές του μέσα στις καθορισμένες προθεσμίες.

 • Ποιοι όροι πίστωσης προστατεύονται;

  Η ασφάλιση πιστώσεων καλύπτει βραχυπρόθεσμες επί πιστώσει πωλήσεις, πωλήσεις δηλαδή εμπορευμάτων και υπηρεσιών με διάρκεια πίστωσης έως 180 ημέρες συνήθως, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων που η διάρκεια της πίστωσης θα μπορούσε να είναι ακόμη μεγαλύτερη.

 • Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της Ασφάλισης Πιστώσεων;

  • Διευρύνει τις επιλογές χρηματοδότησης της εταιρείας με την αύξηση της βάσης δανεισμού της
  • Ενισχύει την αποτελεσματικότητα του τμήματος πιστωτικού ελέγχου της εταιρείας με την συνεχή παρακολούθηση της φερεγγυότητας των αγοραστών
  • Επιτρέπει στους εξαγωγείς να αναπτυχθούν με ασφάλεια προσφέροντας ανοικτούς όρους πληρωμών
  • Βοηθά τις εταιρείες να αναπτύξουν πωλήσεις με σιγουριά, χωρίς πιστωτικό κίνδυνο σε νέες αγορές
  • Εγγυημένη προστασία κατά της μη πληρωμής
  • Αποτελεσματική αποζημίωση
  • Διεκδίκηση εμπορικών απαιτήσεων σε παγκόσμια βάση