Εικόνα Αγοράς Νέα Επενδυτή

EUROTRUST
Ασφαλιστικοι πρακτορεσ A.E.

Η εταιρεία

Η Eurotrust Ασφαλιστικοί Πράκτορες Α.Ε. αποτελεί το νέο επιχειρηματικό βραχίονα της Eurotrust Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. στον χώρο της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης. Η εμπιστοσύνη των Πελατών μας, που κερδήθηκε τις προηγούμενες δεκαετίες λόγω της συνετής, υπεύθυνης και χωρίς ακρότητες επιχειρηματικής μας συμπεριφοράς, αποτελεί την στερεά βάση ανάπτυξης και των συμβουλευτικών μας υπηρεσιών στον χώρο της ιδιωτικής ασφάλισης.

Ένας πυρήνας πιστοποιημένων ανθρώπων στην ασφαλιστική διαμεσολάβηση σε συνδυασμό με έμπειρα στελέχη της αγοράς συγκροτήσαμε μια δυνατή και ευέλικτη ομάδα ορθολογικής οργάνωσης, υγιούς ανάπτυξης και εξυπηρέτησης των Πελατών μας.

Με σύγχρονη εσωτερική δομή και οργάνωση, με τις πιο σύγχρονες μηχανογραφικές εφαρμογές και με σφαιρική γνώση της ασφαλιστικής αγοράς και των προϊόντων της δημιουργήσαμε σήμερα την εταιρεία-πρότυπο του αύριο. Μια εταιρεία που θα εξελίσσεται συνεχώς με γνώμονα τις ανάγκες των Πελατών της και την ποιότητα των υπηρεσιών της.

 

Τι κάνουμε

Η αγορά μεταβάλλεται συνεχώς, οι ασφαλιστικές ανάγκες τροποποιούνται και νέα ασφαλιστικά προγράμματα σχεδιάζονται και προωθούνται. Η Eurotrust Ασφαλιστικοί Πράκτορες Α.Ε. παρακολουθεί όλες τις εξελίξεις και ενημερώνει τους Πελάτες της για κάθε αλλαγή και κάθε νέα δυνατότητα στην κατεύθυνση της παροχής εναλλακτικών προτάσεων και της εξεύρεσης της καλύτερης δυνατής λύσης που θα καλύπτει τις πραγματικές ανάγκες και τις εξειδικευμένες απαιτήσεις του κάθε Πελάτη χωριστά.

Στόχος μας, όχι μόνο να βρισκόμαστε συνεχώς δίπλα στους Πελάτες μας και να τους συμβουλεύουμε υπεύθυνα και σωστά, αλλά να συμβάλλουμε με πολλούς τρόπους στην ανύψωση της ασφαλιστικής συνείδησης των κατοίκων αυτής της χώρας.

 

Σκοπός

Σκοπός της Eurotrust Ασφαλιστικοί Πράκτορες Α.Ε. είναι η παροχή αξιόπιστων συμβουλών προς τους Πελάτες της, σχετικά με την ανάλυση των ασφαλιστικών τους αναγκών και την επιλογή των ασφαλιστικών προγραμμάτων.

Για την επίτευξη του σκοπού αυτού η Eurotrust Ασφαλιστικοί Πράκτορες Α.Ε. συνάπτει επιλεκτικές συμβάσεις με ασφαλιστικές επιχειρήσεις εγκατεστημένες στην Ελλάδα και με εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους των Lloyd’s, ώστε να καλύπτει όλο το φάσμα των ασφαλιστικών αναγκών των πελατών της, χωρίς όμως να θέτει υπό διαπραγμάτευση την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών της.

Οικονομικά Στοιχεία

Η εταιρεία ιδρύθηκε τον Μάιο του 2016, εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Σεβαστουπόλεως 113 & Ερυθρού Σταυρού και είναι καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με αριθμό 139087103000.