Εικόνα Αγοράς Νέα Επενδυτή

EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
Μέλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών

Τα Στελέχη μας

Τα Πιστοποιημένα Στελέχη

Για λόγους οργανωτικής επάρκειας και διαφάνειας, η εταιρία γνωστοποιεί τα πιστοποιημένα στελέχη που απασχολεί με βάση την υπ’ αριθμόν 3/505/3.04.2009 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΠΑΤΡΩΝΥΜΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
Γεώργιος ΚαψήςΘεόδωρος(Γ) Διαχείριση Χαρτοφυλακίου
Κωνσταντίνος ΘανόγιαννηςΔημήτριος(Β) Παροχή Επενδυτικών Συμβούλων
Επαμεινώνδας ΘανόγιαννηςΔημήτριος(Α1) Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες
Αλέξανδρος ΠαναγιωτόπουλοςΘεόδωρος(Α1) Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες
Ηλίας ΧριστόπουλοςΝικόλαος(Β) Παροχή Επενδυτικών Συμβούλων
Μιχαήλ ΚοττάκηςΚωνσταντίνος(Δ) Εκπόνηση αναλύσεων για Χρηματοπιστωτικά Μέσα ή Εκδότες
Μαρία ΤσιάραΑχιλλέας(Δ) Εκπόνηση αναλύσεων για Χρηματοπιστωτικά Μέσα ή Εκδότες
Ελένη ΛαμπρινάτουΣάββας(Β1) Παροχή επενδυτικών συμβουλών σε κινητές αξίες

H Eurotrust δίνει μεγάλη σημασία στην εκπαίδευση των στελεχών, επειδή θεωρεί ότι οι εργαζόμενοι κάθε σύγχρονης εταιρίας θα πρέπει να εμπλουτίζουν και να ανανεώνουν σε τακτά χρονικά διαστήματα τις γνώσεις τους, σε σχέση με τις νέες τεχνολογίες, υπηρεσίες, αλλά και τις νέες αντιλήψεις, που διαμορφώνονται στο επιχειρηματικό και χρηματοοικονομικό περιβάλλον.

Για τον λόγο αυτό, η εταιρία οργανώνει συχνά ενδοεταιρικά προγράμματα στα οποία συμμετέχουν οι εργαζόμενοι ανάλογα με την ειδικότητα και την εξειδίκευσή τους.

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
Γεώργιος Θ. Καψής
Αντιπρόεδρος
Αλέξανδρος Θ. Παναγιωτοπούλος
Μέλος
Κωνσταντίνος Δ. Θανόγιαννης
Μέλος
Παναγιώτα Θ. Καψή
Μέλος
Γεώργιος Ε. Σαββίδης

Οργανόγραμμα