Εικόνα Αγοράς Νέα Επενδυτή

Όμιλος

Όμιλος

Ο Όμιλος της Eurotrust καλωσορίζει ιδιώτες και επαγγελματίες σε ένα σύγχρονο, καινοτόμο, ευέλικτο και φιλικό περιβάλλον, όπου κάθε πελάτης απολαμβάνει στον μέγιστο βαθμό τα πλεονεκτήματα ενός μεγάλου χρηματοοικονομικού Ομίλου.

Δουλεύοντας μεθοδικά, με συνέπεια και με ευελιξία, παρέχουμε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες για πάνω από 30 χρόνια, ενώ έχουμε καθιερώσει σταθερές σχέσεις εμπιστοσύνης με συνεργάτες και πελάτες σε όλα τα επίπεδα.
Οι επενδυτικές χρηματιστηριακές υπηρεσίες και οι ολοκληρωμένες ασφαλιστικές λύσεις αποτελούν τους δύο πυλώνες ανάπτυξης των εργασιών του Ομίλου.

Με άμεση πρόσβαση στην αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σε 37 διεθνείς οργανωμένες αγορές και Χρηματιστήρια, σε όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και σε συνδικάτα των LIoyd’s, εξασφαλίζεται η ικανοποίηση των επενδυτικών ή/και ασφαλιστικών αναγκών του κάθε πελάτη.

 

Παράλληλα, η στελέχωση του Ομίλου με πεπειραμένα και πιστοποιημένα στελέχη, που διακρίνονται για την άριστη τεχνογνωσία τους και την επαγγελματική τους επάρκεια, εγγυώνται την σταθερότητα και την διασφάλιση των επιλογών και των συμφερόντων του κάθε πελάτη ξεχωριστά.

 

Για να επιτευχθούν οι στόχοι, πρέπει να βρισκόμαστε μπροστά από τις εξελίξεις.

 

Γι’ αυτό και ο όμιλος της Eurotrust επενδύει διαρκώς στην καινοτομία, υιοθετώντας όλα τα σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία που θα σας παρέχουν απόλυτο έλεγχο, ενημέρωση και διαχείριση σε κάθε επενδυτικό ή ασφαλιστικό σας πλάνο με τρόπο ασφαλή, εύκολα και γρήγορο.

Η Ιστορία μας

1991
Ίδρυση

Τέσσερα έμπειρα στελέχη, με βαθιά γνώση της χρηματιστηριακής αγοράς, Ιδρύουν την
Χρηματιστηριακή «EUROTRUST Α.Χ.Ε.», στην ιστορική οδό Σοφοκλέους.

1999
Αλλαγή Νομικής Μορφής σε Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Η νομική μορφή της εταιρίας αλλάζει από Α.Χ.Ε. σε Α.Ε.Π.Ε.Υ. καλύπτοντας και προσφέροντας ευρύ φάσμα χρηματιστηριακών υπηρεσιών προς τους πελάτες της. Ταυτόχρονα εκσυγχρονιζει τις υποδομές της με την προσθήκη νέου ορόφου για την στέγαση των αυξανόμενων απαιτήσεων σε προσωπικό και σε εξοπλισμό της εταιρίας.

2010
Νέα Γραφεία

Η εταιρία μεταστεγάζεται σε νέο σύγχρονο ιδιόκτητο κτήριο επί της οδού Σεβαστουπόλεως στους Αμπελόκηπους. Ταυτόχρονα αναβαθμίζει την εικόνα της αλλάζοντας το Λογότυπό και δημιουργώντας νέο σύγχρονο για την εποχή Web Site, ενώ προσθέτει την Εφαρμογή “Online Trading” στα προσφερόμενα ψηφιακά εργαλεία προς τους πελάτες της για τις Χρηματιστηριακές τους Συναλλαγές.

2013
Πρόσβαση σε Αγορές του Εξωτερικού

Η εταιρία εμπλουτίζει τις προσφερόμενες Υπηρεσίες της με την πρόσβαση σε 37 χρηματιστήρια του εξωτερικού, μέσω του δικτύου ΧΝΕΤ του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

2016
Ίδρυση της θυγατρικής εταιρίας Eurotrust Ασφαλιστικοί Πράκτορες Α.Ε.

Η Eurotrust Ασφαλιστικοί Πράκτορες Α.Ε. θα αποτελέσει το νέο επιχειρηματικό βραχίονα της Eurotrust Χρηματιστηριακής Α.Ε.Π.Ε.Υ. στον χώρο της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης. Πλέον, με τη νέα οντότητα του «Ομίλου», η EUROTRUST προσφέρει ολοκληρωμένες χρηματιστηριακές και ασφαλιστικές υπηρεσίες στους πελάτες της.

2022
Νέο Site Ομίλου EUROTRUST

Με την αύξηση των υπηρεσιών και την ανάπτυξη νέων ψηφιακών εργαλείων για διαδικτυακές χρηματιστηριακές και ασφαλιστικές συναλλαγές, η Εταιρία αναπτύσσει νέο δυναμικό site το οποίο προσφέρει σε Ιδιώτες και Επαγγελματίες σύγχρονα εργαλεία για την κάλυψη των χρηματιστηριακών και ασφαλιστικών τους αναγκών.

2024
Χρηματιστήριο Παραγώγων

Η εταιρία επεκτείνει τις προσφερόμενες υπηρεσίες της καταθέτοντας αίτημα άδειας λειτουργίας  «ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και αναμένει την σχετική έγκριση.

και Συνεχίζουμε Δυναμικά