Εικόνα Αγοράς Νέα Επενδυτή

EUROTRUST
Ασφαλιστικοί Πράκτορες A.E.

Αγροτικές Ασφαλίσεις

Ο πρωτογενής τομέας της αγροτικός οικονομίας στη χώρα μας, παρά τη συνεχή συρρίκνωσή του τις τελευταίες δεκαετίες, εξακολουθεί να συμβάλλει σημαντικά στην ελληνική οικονομία. Η ασφάλιση όμως των αγροτικών εκμεταλλεύσεων αποτελεί μια ιδιαίτερη και εξειδικευμένη εργασία γιατί πέρα από τις ασφαλιστικές ανάγκες περιουσίας, αστικών ευθυνών και προσώπων, που μπορεί να έχουν όπως κάθε επιχείρηση, ανεξαρτήτως του τομέα δραστηριοποίησής της, υπάρχουν και ιδιαίτερες ασφαλιστικές ανάγκες.

Είτε έχουν καθετοποιημένες δραστηριότητες ανά αγροτικό προϊόν είτε όχι, οι ασφαλιστικές ανάγκες των επιχειρήσεων του αγροτικού τομέα συνδέονται υποχρεωτικά με ένα ή με το σύνολο των φάσεων παραγωγής και διάθεσης των προϊόντων, που μπορεί να αρχίζουν από την συγκομιδή τους, τη διαλογή τους, την αποθήκευσή τους, την επεξεργασία τους, τη συσκευασία τους, την τυποποίησή τους και να φθάνουν στην μεταφορά τους και την εμπορία τους μέχρι και το στάδιο της κατανάλωσης. Επίσης, σημαντικές καλύψεις, κυρίως αστικής ευθύνης, απαιτούνται για την ασφάλιση ειδικών γεωργικών μηχανημάτων, ενώ η σύγχρονη αγροτική εκμετάλλευση υπόκειται σε όλους τους νόμους για την προστασία του περιβάλλοντος και για τη διαχείριση των αποβλήτων.

Στις καθαρά εξειδικευμένες αγροτικές καλύψεις συναντάμε προγράμματα ασφάλισης ζωικού κεφαλαίου, φυτικού κεφαλαίου, μονάδων υδατοκαλλιέργειας, θερμοκηπίων, αλιευτικών σκαφών κ.λπ., ενώ κάποιες από τις καλύψεις αυτές παρέχονται συμπληρωματικά ως προς τις καλύψεις που παρέχει ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων.

Μην Διστάσετε να Επικοινωνήστε με την Eurotrust Ασφαλιστικοί Πράκτορες Α.Ε.!
…και αμέσως…

 • θα καταγράψουμε τις ασφαλιστικές σας ανάγκες
 • θα σας προτείνουμε εναλλακτικά προγράμματα ασφάλισης
 • θα σας βοηθήσουμε να επιλέξετε το πρόγραμμα που θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις σας καλύπτοντας τις πραγματικές σας ανάγκες και πάντοτε σύμφωνα με τις οικονομικές σας δυνατότητες!

Συχνές Ερωτήσεις

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ
 • Ποια είναι τα πλεονεκτήματα μιας αγροτικής ασφάλισης για τον αγρότη;

  • Η αποζημίωση θα είναι προσαρμοσμένη στις πραγματικές του απώλειες σε ατομικό επίπεδο
  • Η αποζημίωση θα του δοθεί γρηγορότερα σε σχέση με τον δημόσιο τομέα
  • Του προσφέρει προστασία, ασφάλεια και σιγουριά
  • Του προσφέρει επαγγελματική βιωσιμότητα και συνέχιση της επαγγελματικής δραστηριότητας

 • Τι θεωρείται ζημιά στην υπαίθρια φυτική παραγωγή;

  Ζημιά θεωρείται η απώλεια της φυτικής παραγωγής, η οποία αναμένεται να συγκομισθεί κατ΄ αγροτεμάχιο ή η ποιοτική υποβάθμιση της από την επίδραση των καλυπτόμενων ασφαλιστικά ζημιογόνων αιτίων, εξ αιτίας των οποίων προκαλείται μείωση του αντικειμενικώς προσδοκώμενου εισοδήματος των παραγωγών.

 • Ποιοι είναι οι βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν την τιμολόγηση στην ασφάλιση ζωικής παραγωγής;

  • Το είδος της κτηνοτροφικής μονάδας
  • Οι χώροι σταβλισμού της κτηνοτροφικής μονάδας
  • Οι συνθήκες υγιεινής των ζώων της κτηνοτροφικής μονάδας
  • Η τοποθεσία εγκατάστασης της κτηνοτροφικής μονάδας
  • Τα μέτρα προστασίας της κτηνοτροφικής μονάδας
  • Η ασφαλιζόμενη αξία της κτηνοτροφικής μονάδας
  • Το ιστορικό ζημιών της κτηνοτροφικής μονάδας
  • Η εφαρμοζόμενη απαλλαγή
  • Ο εφαρμοζόμενος τύπος εκτροφής (εκτατικού τύπου ή εντατικού) της κτηνοτροφικής μονάδας
  • Τα τεχνικά στοιχεία των εγκαταστάσεων της κτηνοτροφικής μονάδας
  • Οι ηλικίες των ζώων της κτηνοτροφικής μονάδας

 • Ποιοι είναι οι βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν την τιμολόγηση στην ασφάλιση υδατοκαλλιεργειών;

  • Τα στοιχεία του ιχθυοπληθυσμού
  • Οι συνθήκες υγιεινής του ιχθυοπληθυσμού
  • Τα στοιχεία των εγκαταστάσεων, των εξοπλισμών και των διχτύων
  • Η τοποθεσία εγκατάστασης της υδατοκαλλιέργειας
  • Το ιστορικό ζημιών της υδατοκαλλιέργειας
  • Το είδος της υδατοκαλλιέργειας
  • Οι ηλικίες του ιχθυοπληθυσμού
  • Τα στοιχεία του περιβάλλοντος
  • Η ασφαλιζόμενη αξία της υδατοκαλλιέργειας
  • Τα μέτρα προστασίας της υδατοκαλλιέργειας
  • Η εφαρμοζόμενη απαλλαγή