Εικόνα Αγοράς Νέα Επενδυτή

EUROTRUST
Ασφαλιστικοί Πράκτορες A.E.

Αστικές Ευθύνες

Η ασφάλιση των αστικών ευθυνών προς τρίτους είναι ο πλέον αναπτυσσόμενος κλάδος στην ελληνική ασφαλιστική αγορά. Από την μία, η μορφή της σύγχρονης κοινωνίας με τις όλο και περισσότερο απρόσωπες σχέσεις διευκολύνει να εγείρονται απαιτήσεις του ενός προς τον άλλον και από την άλλη, η νομοθεσία επιβάλλει σε όλο και περισσότερες επαγγελματικές δραστηριότητες την υποχρεωτική τους ασφάλιση για αστικές ευθύνες προς τρίτους.

Κάθε δραστηριότητα, από έναν απλό ιδιώτη μέχρι την μεγαλύτερη επιχείρηση, εγκυμονεί κινδύνους αστικών ευθυνών προς τρίτους (σωματικές βλάβες ή υλικές ζημίες), δηλαδή υποχρέωση να αποκαταστήσουμε την ζημιά που τυχόν προξενήσαμε σε οποιονδήποτε τρίτον με τις πράξεις ή παραλείψεις μας.

Το εύρος των αστικών ευθυνών είναι τεράστιο και για τον λόγο αυτό έχουν σχεδιαστεί ειδικά προγράμματα κάλυψης αστικής ευθύνης προς τρίτους όπως είναι οι αστικές ευθύνης επαγγέλματος (ιατρών, μηχανικών, φοροτεχνικών, δικηγόρων, φαρμακοποιών, μεταφορέων και διαμεταφορέων, ασφαλιστικών διαμεσολαβητών κ.λπ.), οι αστικές ευθύνες χώρου λειτουργίας και εγκαταστάσεων (χώρων εστίασης, ξενοδοχείων, εμπορικών καταστημάτων, γραφείων κ.λπ.), οι αστικές ευθύνες ιδιωτών (ατομική και οικογενειακή), η αστική ευθύνη κοινοχρήστων χώρων, η αστική ευθύνη Διευθυντών και μελών Διοίκησης, η εργοδοτική αστική ευθύνη, η ευθύνη προϊόντος, η περιβαλλοντική αστική ευθύνη κ.λπ.

Ένας πολύ εξειδικευμένος και πολύ χρήσιμος τομέας ασφαλίσεων, άγνωστος στο ευρύτερο κοινό, που απαιτεί και σημαντική εξειδικευμένη γνώση.

Μην Διστάσετε να Επικοινωνήστε με την Eurotrust Ασφαλιστικοί Πράκτορες Α.Ε.!
…και αμέσως…

 • θα καταγράψουμε τις ασφαλιστικές σας ανάγκες
 • θα σας προτείνουμε εναλλακτικά προγράμματα ασφάλισης
 • θα σας βοηθήσουμε να επιλέξετε το πρόγραμμα που θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις σας καλύπτοντας τις πραγματικές σας ανάγκες και πάντοτε σύμφωνα με τις οικονομικές σας δυνατότητες!

Συχνές Ερωτήσεις

ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ
 • Τι καλύπτει η Προσωπική Αστική Ευθύνη;

  H ασφάλιση της Προσωπικής Αστικής Ευθύνης, προσφέρει στον ιδιώτη και τον οικογενειάρχη ηρεμία και σιγουριά και τον απαλλάσσει από την αβεβαιότητα για τις οικονομικές επιπτώσεις που μπορεί να έχει στον οικογενειακό του προγραμματισμό, αποζημιώνοντας άμεσα για τις φθορές που προξένησε τόσο ο ίδιος όσο και μέλη της οικογένειάς του λόγω απροσεξίας.
  Η κάλυψη της αστικής ευθύνης προστατεύει τον ίδιο και τα προστατευόμενα μέλη από σωματικές βλάβες και απώλεια ζωής που θα προκαλέσουν σε τρίτους καθώς και τις υλικές ζημιές σε πράγματα ή ζώα ιδιοκτησίας τρίτων.
  Ενδεικτικές Καλύψεις Αστικής Ευθύνης:
  • Αστική Ευθύνη Ιδιώτη/Οικογενειάρχη
  • Αστική Ευθύνη Διαχειριστή Πολυκατοικίας
  • Αστική Ευθύνη Ιδιοκτήτη Κατοικίδιου Ζώου

 • Τι καλύπτει η Αστική Ευθύνη Διαχειριστή Πολυκατοικίας;

  Ο διαχειριστής πολυκατοικίας είναι ο εντολοδόχος των συνιδιοκτητών για την διαχείριση των κοινοχρήστων χώρων ενός κτιρίου. Εκλέγεται από τη συνέλευση και έχει αρκετές αρμοδιότητες. Η μη σωστή εκτέλεση αυτών των αρμοδιοτήτων έχει ποινική και αστική ευθύνη.
  Με την αστική ευθύνη διαχειριστή πολυκατοικίας, καλύπτεται ο ασφαλισμένος για ζημιές που τυχόν συμβούν σε τρίτους και σχετίζονται αποκλειστικά και μόνο με την διαχείριση και χρήσης των κοινόχρηστων χώρων (είσοδος, κλιμακοστάσιο, διάδρομοι, ταράτσα, στέγη, μετώπες μπαλκονιών κ.λπ.).

 • Σε ποιους απευθύνεται η Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Ιδιοκτήτη Κατοικίδιου Ζώου;

  Το πρόγραμμα ασφάλειας Αστικής Ευθύνης Κατοικίδιου απευθύνεται σε όλους τους ιδιοκτήτες κατοικίδιων ζώων και τους προστατεύει από ζημιές (σωματικές και υλικές) που το κατοικίδιο θα προξενήσει αθέλητα σε τρίτους.
  Από το πρόγραμμα εξαιρείται η μετάδοση ασθενειών σε ανθρώπους ή/και ζώα. Επίσης, εξαιρούνται τα ζώα που χρησιμοποιούνται σε οποιοδήποτε είδος μονομαχίας, καθώς και ζώα που χρησιμοποιούνται σε κάθε είδους θεάματα και άλλες συναφείς δραστηριότητες (τσίρκο, θίασο κ.λπ.).